34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Блог // Офіційно // Регламент Кузнецовської міської ради

Регламент Кузнецовської міської ради

01.01.2013

0

941

Р І Ш Е Н Н Я
17 грудня 2012 року № 638

Про Регламент Кузнецовської міської ради
шостого скликання

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кузнецовська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Кузнецовської міської ради шостого скликання згідно з додатком.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Кузнецовської міської ради №50 від 28.01.2011 року "Про Регламент Кузнецовської міської ради”.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на міського голову.

Секретар міської ради І. Куц


Додаток до рішення міської ради
17 грудня 2012 року № 638

РЕГЛАМЕНТ
КУЗНЕЦОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
шостого скликання


Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Порядок діяльності Кузнецовської міської ради, її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, чинним законодавством та цим регламентом.
1.2.Регламент Кузнецовської міської ради (далі - "регламент") має силу нормативного акту, що визначає порядок скликання і проведення сесій міської ради, формування її органів, визначає процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень, права й обов'язки депутатів, функції органів міської ради та її посадових осіб тощо.
1.3.Міська рада має право розглядати будь-яке питання, що належить до її відання.
1.4.Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.
1.5.На вимогу міської ради та створених нею органів, керівники розташованих або зареєстрованих у м. Кузнецовськ підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на пленарне засідання ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.
1.6. Міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами.
1.7.Робота міської ради ведеться українською мовою.
1.8.На будинку, в приміщенні, де працює міська рада та її виконавчий комітет, встановлено Державний Прапор України та герб міста.

Стаття 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1.Діяльність міської ради здійснюється на принципах:
- народовладдя;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборності;
- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;
- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою м.Кузнецовськ;
- судового захисту прав місцевого самоврядування.
2.2. Рада проводить свою роботу за планом. Перспективний план роботи ради складається на півріччя, попередньо обговорюється на засіданні постійних депутатських комісій і затверджується радою на її пленарному засіданні.

Стаття 3. ГЛАСНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

3.1.Засідання міської ради, її постійних і тимчасових комісій, депутатських фракцій та груп, робочих груп проводяться відкрито і гласно.
3.2.В окремих випадках, за рішенням сесії міської ради, її постійних комісій, депутатських фракцій та груп, робочих груп можуть проводитися їх закриті засідання. Відповідне рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, комісії, фракції чи групи відповідно.
3.3.Прийняті міською радою рішення підлягають оприлюдненню у встановленому законодавством порядку.
3.4.На вимогою громадян у порядку, визначеному законодавством, їм повинні бути видані копії рішень міської ради, її органів і акти посадових осіб.
3.5.Представники ЗМІ акредитуються при міській раді відповідно до затвердженого Положення про акредитацію ЗМІ. Акредитованим представникам засобів масової інформації на їх вимогу надаються матеріали, що поширюються серед депутатів, за винятком матеріалів, призначених для закритих засідань.
3.6.У разі порушення законодавства про інформацію або даного Регламенту представником ЗМІ він може бути позбавлений акредитації.
3.7.На пленарних засіданнях сесій міської ради, постійних чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів і органів місцевого самоврядування.
3.8.Представники трудових колективів, політичних партій, об'єднань громадян, фахівці, експерти, громадяни допускаються в зал засідань за попереднім записом при наявності вільних місць та умов, що забезпечують нормальне функціонування міської ради.

Стаття 4. ФОРМИ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

4.1.Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань і засідань постійних комісій.
4.2.У разі потреби постійна комісія, депутатська фракція чи група за процедурним рішенням ради може провести своє термінове засідання в перерві пленарного засідання.

Стаття 5. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5.1.Сесія скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць в останню п'ятницю, згідно з визначеним на рік планом (крім випадків скликання позачергових сесій).
5.2.Повідомлення про скликання наступної сесії доводиться до відома депутатів на останньому пленарному засіданні сесії, але не пізніше, як за десять днів, а у виняткових випадках - за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
5.3.Сесія ради є правомочною, якщо на засіданні присутні більше половини депутатів від загального складу ради.
5.4.Секретар ради організовує інформування кожного депутата ради про скликання сесії у письмовій або в електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення про скликання чергової сесії ради невідкладно публікується на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету, а також у черговому номері газети міської ради «Вісті». Рішення про скликання позачергової сесії невідкладно публікується на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету. Документи на позачергову сесію надаються депутатам головним спеціалістом міської ради під час їх реєстрації перед сесією.
5.5.Сесія розпочинається і закінчується виконанням Державного гімну України.
5.6.Пленарні засідання сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством і даним Регламентом, - секретар міської ради чи депутат міської ради.
5.7.Відкриваючи сесію, головуючий оголошує результати реєстрації депутатів і наявність кворуму, повідомляє про склад запрошених і присутніх на сесії представників об’єднань громадян, засобів масової інформації, окремих громадян тощо.
5.8.Якщо на початку чи в ході пленарного засідання сесії міської ради буде встановлено, що в його роботі бере участь половина чи менше половини депутатів від загального складу ради, головуючий має право перенести його на інший час.
5.9.Пленарні засідання сесії міської ради проводяться, як правило, у такому порядку:
- ранкове засідання – від 10.00 до 13.00;
- обідня перерва – від 13.00 до 14.00;
- вечірнє засідання від 14.00 до 18.00
5.10. Якщо головуючий покидає, не має можливості або відмовляється вести пленарне засідання Ради, ведення пленарного засідання Ради за процедурним рішенням Ради доручається секретарю Ради або одному з депутатів Ради.

Стаття 6. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ТА СЕКРЕТАРІАТ РАДИ

6.1.Для підрахунку голосів на сесії створюється лічильна комісія з депутатів міської ради.
6.2.Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє депутатам форму бюлетеня для таємного голосування, його зміст і роз’яснює порядок проведення голосування.
6.3. Для забезпечення проведення сесій рада процедурним рішенням утворює секретаріат ради.
6.4. Секретаріат ради реєструє депутатські запити, заяви і пропозиції депутатів; виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради.

Стаття 7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІСЬКОЮ РАДОЮ

7.1.Міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення.
7.2.Рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради, крім інших випадків, передбачених чинним законодавством.
7.3.Пропозиція чи проект рішення не ставиться на голосування, якщо вони знімаються ініціатором, який їх вносив.
7.4.Обговорення питання може бути відновлено, якщо на цьому наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради.
7.5.Таємне голосування проводиться за рішенням сесії, якщо на такому голосуванні наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради. Для таємного голосування забезпечуються відповідні умови.
7.6.Прийняте рішення ради може переглядатися, якщо на цьому наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради.
7.7.За обґрунтованими мотивами міська рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного. У цьому випадку право присутності на пленарному засіданні мають тільки депутати міської ради. Щодо інших осіб, у т.ч. і фахівців, які дають пояснення, так само як і щодо часу їх присутності, міська рада більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів приймає окреме рішення. Використання аудіо-відео записуючої апаратури під час закритого слухання заборонено.
7.8.Рішення про поіменне голосування приймається, якщо за нього проголосувало не менше четвертої частини депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.
7.9 Рішення міської ради приймаються лише з питань, внесених до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради.
7.10.Рада може приймати протокольні доручення. Протокольне доручення ради - це доручення дане радою на пленарному засіданні виконавчому комітету (членам виконавчого комітету), управлінням та відділам міської ради, постійним комісіям та депутатам міської ради, комунальним підприємствам, установам та організаціям з питань, віднесених до їх повноважень. Протокольне доручення вважається прийнятим у випадку, якщо за нього проголосувала третина складу присутніх на засіданні депутатів ради.
7.11.У випадку внесення змін та доповнень до проекту рішення відповідальність за достовірність тексту рішення покладається на ініціатора рішення, за візування – на профільний структурний підрозділ міської ради.
7.12. Процедурні рішення приймаються більшістю присутніх на засіданні депутатів ради.

Стаття 8. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. ТРИВАЛІСТЬ ВИСТУПІВ

8.1.Порядок денний формується та затверджується депутатами міської ради на пленарному засіданні ради за пропозиціями міського голови, секретаря ради, депутатів міської ради, депутатських фракцій та груп тощо. На початку пленарного засідання сесії проводиться розгляд депутатських запитів та звернень, передбачених чинним законодавством.
8.2.Перед початком розгляду та голосування з кожного питання головуючий оголошує формулювання питання згідно з порядком денним, висновки і рекомендації постійних комісій міської ради та варіанти рішень. Після голосування голова лічильної комісії повідомляє про результати голосування, а головуючий оголошує його підсумки: кількість голосів поданих «за», «проти», «утримались», а також висновок «рішення прийнято» або рішення «не прийнято».
8.3.При розгляді кожного питання порядку денного тривалість виступів у дискусії обмежується відведеним для цього часом:
- Для доповіді і співдоповіді надається 20 хвилин;
- Для виступу від постійних комісій, депутатських фракцій - 10 хвилин;
- Для відповідей на питання до доповідача – 10 хвилин;
- Для виступу в дискусії – до 3 хвилин;
- Для довідки від мікрофона в залі чи за мотивами голосування - до 1 хвилини і не більше 2-х разів по питанню голосування;
- Для виступу в "Різному" - 3 хвилини;
8.5.З одного й того ж обговорюваного питання порядку денного депутат може виступити не більше двох разів, не рахуючи виступу за мотивами голосування і для довідки.
8.6.Позачерговим правом виступу у дискусії користуються міський голова, секретар міської ради, голови депутатських фракцій та груп, голови постійних комісій.
8.7.Для заключного слова перед голосуванням доповідачу і співдоповідачу надається по 5 хвилин кожному чи одному з них 10 хвилин.
8.8.Перевищення тривалості виступів допускається тільки за згодою більшості депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні.
8.9.За рішенням, прийнятим більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради, надається право на виступ у дискусії й іншим особам, присутнім на засіданні. Час і тривалість їх виступу встановлюється сесією міської ради.

Стаття 9. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

9.1.Проекти рішень, документів і матеріали на розгляд ради можуть вноситися міським головою, виконавчим комітетом, депутатськими фракціями та групами, депутатськими комісіями, окремими депутатами відповідно до вимог чинного законодавства.
9.2.Проекти рішень, інші документи й матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, подаються секретарю міської ради, який здійснює їх реєстрацію та передає ініціаторам/розробникам для погодження. Зареєстрований проект рішення підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради, ініціатор зобов'язаний подати електронний варіант проекту у відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики.
9.3.Документи, що вносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються в профільний постійній комісії.
9.4.Проект рішення готує ініціатор розгляду питання у міській раді або відповідні виконавчі органи (відділи, управління) міської ради.
9.5.Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні міської ради.
9.6.Міський голова, секретар міської ради, постійні комісії міської ради, депутатські фракції і групи, депутат (депутати) мають право вносити альтернативні проекти рішень з питань, внесених на розгляд міської ради. Розробники внесеного альтернативного проекту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні міської ради.
9.7.Проекту рішення має містити:
1)заголовок, в якому зазначаються найменування міської ради, порядковий номер скликання, порядковий номер сесії; назва питання, з якого приймається рішення;
2)преамбулу, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти;
3)текст рішення, виклад якого починається після слів: "Кузнецовська міська рада вирішила:";
4)додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення) за підписом розробника проекту.
Проекти рішень, які подаються на розгляд ради, повинні містити у правому верхньому куті аркуша напис «Проект», ім’я автора-розробника даного проекту, дату розробки проекту, контактний телефон автора-розробника.
До проекту рішення може додаватись пояснювальна записка та документи, підписані розробником проекту.
9.8.Проекти рішень підписують їх ініціатори. У разі внесення питання на розгляд міської ради виконавчим комітетом, проект рішення візується профільним заступником (ами) міського голови, юридичною відділом ради та начальником організаційно-контрольного відділу.
9.9.Альтернативні проекти рішень залежно від того, хто їх вносить, підписують міський голова і визначений ним розробник проекту, депутат (депутати), керівники депутатських груп і фракцій.

Стаття 10. ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

10.1.Ведення протоколу пленарного засідання ради забезпечує головний спеціаліст міської ради.
10.2.У протоколі вказуються:
- дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;
- загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також кількість, прізвища і посади запрошених на засідання ради;
- порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;
- прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, - також посади);
- прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання, доповідачам і співдоповідачам;
- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих "за", "проти" і таких, що "утрималися".
10.3.До протоколу засідання сесії додаються прийняті радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.
10.4.Рішення міської ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.
10.5.Протокол пленарного засідання сесії міської ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим пленарного засідання.
10.6.За правильність та достовірність записів у протоколі засідання сесії відповідає головуючий на пленарному засіданні та секретар ради.
10.8.Оригінали протоколів пленарних засідань, рішень ради, протоколи голосувань протягом встановленого терміну зберігаються у секретаря міської ради, а потім здаються в архів на постійне зберігання. Ці документи надаються зацікавленим особам за їх письмовим зверненням.

Стаття 11. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

11.1.Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 5 років і здійснює свої повноваження на постійній основі.
11.2.Міський голова очолює міську раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях, підписує їх рішення і протоколи.
11.3.Міський голова:
1)організовує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" роботу міської ради;
2)підписує рішення міської ради;
3)вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
4)вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
5)вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради;
6)здійснює керівництво міською радою та її виконавчим комітетом;
7)скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;
8)забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
9)представляє міську раду у відносинах з державними органами, іншими організаціями місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
10)укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження ради.
11.4.Міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.
11.5.При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою.
11.6.Рішення міської ради протягом 5-денного терміну з моменту їх прийняття можуть бути зупинені міським головою і внесені на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень до цих рішень.
11.7.Рада зобов'язана у 2-тижневий термін повторно розглянути зупинене міським головою рішення. Якщо міська рада на своєму пленарному засіданні відхилить зауваження міського голови і 2/3 від загального складу ради підтвердить початкове рішення, воно набирає чинності з цього моменту.
11.8.Міський голова своїм розпорядженням може зупинити дію рішення виконавчого комітету і внести його на розгляд міської ради.
11.9.Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами. За вимогою не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний відзвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у встановлений ними термін.

Стаття 12. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

12.1. Секретар міської ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів міської ради за поданням міського голови на термін повноважень ради і працює в раді на постійній основі. У випадку, передбаченому частиною другою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" здійснює повноваження міського голови.
12.2. Секретар міської ради:
1)скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом та Регламентом, повідомляє депутатам, доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради і про питання, що передбачається винести для розгляду на пленарному засіданні;
2)веде пленарне засідання міської ради, підписує його рішення у випадках, передбачених Законом та Регламентом;
3)організовує підготовку матеріалів з питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради;
4)забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
5)за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє в організації виконання їх рекомендацій;
6)сприяє депутатам ради в здійсненні їх повноважень;
7)дає доручення постійним комісіям ради про спільний розгляд ними питань, що перебувають у віданні декількох постійних комісій ради;
8)за дорученням міського голови чи ради вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 13. КОМІСІЇ І РОБОЧІ ГРУПИ МІСЬКОЇ РАДИ

13.1.Постійні комісії є органами міської ради, персональний склад яких формується з числа депутатів.
13.2.Перелік і порядок роботи постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії міської ради, затвердженим міською радою.
13.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Інші питання роботи комісій вирішуються нею самостійно.
13.4.Депутати (крім міського голови, секретаря ради) обов’язково входять до складу однієї із постійних комісій ради.
13.5.В Кузнецовській міській раді діють постійні комісії, перелік яких визначається радою.
13.6.Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати, реорганізовувати утворені комісії, вносити зміни до їх складу.
13.7.Комісії виконують доручення ради, голови або секретаря ради, з наступним звітом, у визначений термін.
13.8.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
13.9.Організація засідань постійних комісій, діловодство та контроль за виконанням рішень постійних комісій покладається на організаційно-контрольний відділ.
13.10.Протокол засідань комісії за згодою веде представник організаційно-контрольного відділу і підписується головою і секретарем комісії.
13.11.Тимчасові контрольні комісії є органами ради, що створюються для контролю за конкретно визначеним радою питанням.
13.12.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, про персональний склад і її голову приймається не менш ніж однією третиною депутатів від загального складу ради.
13.13.Засідання тимчасової контрольної комісії проводиться, як правило, закритим.
13.14.Звіти про роботу тимчасової контрольної комісії та пропозиції щодо вирішення поставлених завдань розглядаються радою.
13.15.Повноваження тимчасових контрольних комісій припиняються з моменту прийняття більшістю міської ради остаточного рішення за результатами її роботи.
13.16.Для розгляду конкретних питань розпорядженням міського голови можуть створюватися робочі групи. Висновки і пропозиції робочої групи у вигляді звіту надаються міському голові у встановлений ним термін.

Стаття 14. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

14.1.Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до міської ради. Повноваження депутатів міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні сесії міської ради результатів виборів, визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання, за винятком випадків, коли повноваження депутата припиняються достроково у встановленому законодавством порядку.
14.2.Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
14.3.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі пленарних засідань міської ради, його постійних і інших комісій, робочих груп, до складу яких він обраний.
14.4. Депутат має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях міської ради, її постійних і інших комісіях, робочих груп, до складу яких він обраний. Депутат також має право брати участь у роботі всіх органів міської ради з правом дорадчого голосу.
14.5.Депутат має право звернутися з депутатським запитом до міського голови, секретаря міської ради, виконавчого комітету, начальників відділів, управлінь або інших виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, розташованих чи зареєстрованих на території міста, з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до відання міської ради.
14.6.Депутатський запит може бути внесений депутатом чи групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні сесії міської ради в усній чи письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради в порядку, визначеному даним Регламентом, по ньому може проводитися обговорення і прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради направляє текст запиту відповідному органу чи посадовій особі, до яких він звернений.
14.7.Орган чи посадова особа, до яких звернений запит, зобов'язані у встановлений міською радою термін дати на нього письмову відповідь.
Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертини депутатів, присутніх на засіданні міської ради. Посадові особи, до яких звернуто запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.
14.8.Депутат має право звертатися з депутатським запитанням для одержання інформації або роз'яснення по тій чи іншій проблемі. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні сесії міської ради чи надана депутату в індивідуальному порядку суб'єктом, до якого вона звернена.
14.9.Депутат міської ради може звертатися в усі державні органи, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, із правом невідкладного прийому. Зазначені органи і посадові особи зобов'язані розглянути його звернення і дати відповідь у десятиденний строк, а в разі потреби додаткового вивчення чи перевірки - не пізніше ніж у місячний термін.
14.10.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, і одержувати з них виписки і копії.

Стаття 15. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

15.1.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.
Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій та груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про її діяльність.
15.2.Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися в депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.
Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутатська фракція не має права виступати від імені міської ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.
15.3.Депутатська група реєструються міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
15.4.Особа, яка очолює депутатську фракцію або координує її діяльність, подає відповідні документи на ім'я міського голови. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.
15.5.Порядок вступу до депутатської фракції і депутатської групи та виходу з них визначається самими депутатськими фракціями та депутатськими групами.
15.6.Депутат міської ради, який бажає вийти зі складу депутатської фракції чи депутатської групи, подає особисто підписану заяву на ім'я міського голови. Інформація про вихід депутата зі складу депутатської фракції чи депутатської групи підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.
15.7. Діяльність депутатських груп та депутатських фракцій припиняється у випадках, передбачених чинним законодавством.
15.8. Депутатські фракції та депутатські групи мають право:
1)на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;
2)попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає та затверджує міська рада;
3)на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;
4)об'єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в міської раді чи опозиції.
5)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством.
15.9. З метою узгодження позиції депутатів, на прохання уповноваженого представника фракції чи групи, головуючий оголошує позачергову перерву на 10 хвилин. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання.
15.10. Всі проекти рішень, які виносяться на порядок денний засідання виконавчого комітету ради, надаються для ознайомлення керівникам депутатських фракцій чи груп за три дні до їх розгляду.

Стаття 16. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА.

16.1.Особи, які присутні на пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих груп, депутатських фракцій та груп зобов’язані не порушувати порядок в залі засідань.
16.2.Депутат зобов'язаний попередити про свою передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії міськради міського голову, секретаря ради чи голову постійної комісії відповідно. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов'язаний сповістити про це головуючого.
16.3.Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинен використовувати грубі й образливі для слухачів вислови. Якщо виступаючий зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має виключити мікрофон. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, що присутні на засіданні.
16.4.Головуючий повинен вести засідання безсторонньо, не коментуючи і не даючи оцінки виступам депутатів.
16.5.У ході пленарного засідання мобільні телефони всіх присутніх на сесії повинні бути вимкнені або встановлені у безшумний режим.

17. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

17.1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, який є підзвітним і підконтрольним раді. Виконавчий комітет є юридичною особою. Компетенція виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні”, іншим чинним законодавством, рішеннями міської ради.
17.2. Сесія міської ради може переглянути рішення підзвітного їй виконавчого комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради.
Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, може бути скасоване за рішенням міської ради, прийнятим простою більшістю голосів.

Стаття 18. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО РЕГЛАМЕНТУ

18.1.Регламент міської ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням ради.
18.2.Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду профільною депутатською комісією і затверджуються на сесії міської ради.Секретар міської ради І. Куц

Джерело: kuznetsovsk-rada.gov.ua

Всього коментарів: 0
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

КАТЕГОРІЇ

Афіша Кузнецовськ
Все про події в місті
Подорожі рідним краєм
Туристичні розповіді
Релігія
Все про релігійне життя міста
Різне
Політикум
Все про місцеву політику
Творча майстерня
Проза, вірші, фото, малювання, рукоділля, історії з життя
Офіційно
Дорожній контроль
Інформує бібліотека

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 1051
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9195

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів