34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Політика // Депутати ініціюють дострокове припинення повноважень міського голови

Депутати ініціюють дострокове припинення повноважень міського голови

14.11.2012

49

5846

Проект рішення (автор проекту Ю. Кравець)

31 жовтня 2012 року № 677

Про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови С. Анощенка

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 42, ч. 2, 3 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з тим, що міський голова не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, порушує закони України, враховуючи висновки постійних депутатських комісій, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кузнецовська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження Кузнецовського міського голови Сергія Івановича Анощенка.
2. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради І. Куца, а контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту Н. Петрович.Міський голова С. Анощенко


Пояснювальна записка до проекту рішення «Про дострокове припинення міського голови С.Анощенка»

Міський голова С.Анощенко не забезпечує здійснення наданих йому повноважень та порушує закони України.

За Конституцією України (частина друга статті 141) міський голова обирається відповідною територіальною громадою для того, щоб очолювати виконавчий орган ради та головувати на її засіданнях. 

Ці функції визначають міського голову передусім як посадову особу виконавчого органу ради та самої ради, їй підзвітну та перед нею відповідальну, як за роботу виконавчого органу ради, так і за організацію роботи самої ради (рішення Конституційного суду України №1-рп/2000 від 09.02.2000 року).

Отже, Конституція України, запровадивши обрання міського голови безпосередньо територіальною громадою, не урівноважила його статус зі статусом міської ради. 

Спосіб формування міської ради та обрання міського голови однакові, проте їх статус різний. Відповідно до Конституції України голова очолює виконавчий орган ради, інтегрований в його структуру, а тому має відповідати перед радою за наслідки роботи виконавчого органу та за свою власну діяльність аж до припинення наданих йому повноважень за рішенням відповідної ради за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону (якщо він порушує Конституцію та закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень). 

Міський голова С. Анощенко не забезпечив здійснення наданих йому повноважень та порушував законодавство України.

Міський голова після звільнення заступника з питань діяльності виконавчих органів ради Петрика Л.М. та керуючого справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради Гузій Н.С., безпідставно не подавав міській раді на затвердження нові кандидатури чим порушив статтю 93 Регламенту Кузнецовської міської ради VI скликання та фактично паралізував діяльність виконавчих органів ради, якими керували відповідні заступники.

В зв’язку з цим мешканці міста не можуть отримати вчасно довідки, документи, послуги тощо. 
В зв’язку з вищенаведеним депутатами Кузнецовської міської ради було визнано незадовільною організацію міським головою роботи виконавчих органів за 2011 рік, так як відповідно до частин 5, 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень та є відповідальним перед міською радою.

Відповідно до ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади: з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень.

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови. 

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах. 

У зв'язку з тим, що міський голова не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а саме: проведення неправомочних засідань виконавчого комітету Кузнецовської міської ради 23.03.2012 року, 03.05.2012 року, 23.05.2012 року, 12.09.2012 року, не формування виконавчого комітету Кузнецовської міської ради шостого скликання, не проведення сесій міської ради на вимогу депутатів міської ради від 23.04.2012 року, 27.04.2012 року, 21.05.2012 року, 25.05.2012 року, не проведення чергових сесій, перешкоджання депутатам міської ради у виконанні своїх повноважень, не розміщення проектів рішень ради на офіційному веб-сайті ради, не надання вчасно відповідей на депутатські звернення, порушення прав і свобод громадян та законів Укарїни (постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду від 05.09.2012 року №1711/1290/12), рекомендую міській раді розглянути проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови С. Анощенка.


Депутат міської ради Ю. Кравець


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КУЗНЕЦОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридичний відділ

06.11.2012 № 65/11-12

В.о. міського голови В.Ковальчуку

Секретареві міської ради  І.Куцу  

Щодо візування проекту рішення Кузнецовської міської ради „Про дострокове припинення  повноважень міського голови С. Анощенка”

Розглянувши проект рішення Кузнецовської міської ради "Про дострокове припинення повноважень міського голови С. Анощенка", зареєстрований 01.11.2012 року за №478 та пояснювальну записку розробника, повідомляю про наступні зауваження.

Підстави припинення повноважень міського голови С.Анощенка, що обґрунтовуються пояснювальною запискою розробника проекту (Ю.Кравець) є сумнівними, не підтвердженими документально та такими, що ґрунтуються на припущеннях.

Окрім того Житомирським апеляційним адміністративним судом розглядаються справи №2а/1770/2518/2012 за позовом Прокурора м. Кузнецовська до Кузнецовської міської ради Рівненської області, секретаря міської ради про визнання незаконними дій та скасування рішень, №1711/859/12 за позовом міського голови м. Кузнецовськ Рівненської області Анощенка Сергія Івановича до Кузнецовської міської ради Рівненської області, секретаря міської ради про визнання нечинними та скасування рішень депутатських зборів Кузнецовської міської ради Рівненської області. За наслідками прийнятих рішень буде встановлено наявність/відсутність порушень з боку міського голови щодо скликання/не проведення чергових сесій на вимогу депутатів, порушення вимог Регламенту Кузнецовської міської ради.

Що стосується невиконання міським головою наданих законом повноважень в частині подання кандидатур заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами, варто зауважити наступне.

За приписами пункту 5 частини 4 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до повноважень міського голови відноситься внесення на розгляд ради пропозицій про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.
Відповідно до частини другої статті 51 названого закону кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією голови відповідної ради. З наведеного вище вбачається, що внесення на розгляд міської ради пропозицій про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради належить виключно міському голові і реалізується ним самостійно. Міським головою було підготовлено відповідний проект рішення „Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Кузнецовської міської ради” від 02.07.2012 року №573.

З приводу реалізації повноважень міського голови щодо проведення засідань виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

Частиною 2 статті 51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради - голова відповідної ради.
Нормою статті 53 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, яка регламентує організацію роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, встановлено скликання засідання виконавчого комітету відповідно сільським, селищним, міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету

Окремими депутатами Кузнецовської міської ради було подано відповідні позови до міського голови щодо проведення неправомочних засідань виконавчого комітету. Так зокрема, у задоволенні позовних вимог Волощук Надії Андріївни до міського голови Анощенка Сергія Івановича про визнання протиправними дій міського голови щодо проведення засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 23.03.2012 року, головування на цьому засіданні виконавчого комітету та підписанні рішень, відмовлено повністю (Справа 1711/1305/12, Постанова Кузнецовського міського суду Рівненської області від 02.08.2012 року).

Щодо ненадання відповіді вчасно на депутатські звернення.

З позовом до міського голови м. Кузнецовська Анощенка Сергія Івановича про визнання дій міського голови м. Кузнецовська при наданні відповіді на депутатське звернення депутата Кузнецовської міської ради протиправними та такими, що вчинені з порушенням вимог статті 13 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” звертався депутат Кузнецовської міської ради Чугай Юхим Павлович. У задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. 23.10.2012 року Житомирським апеляційним адміністративним судом розглянуто апеляційну скаргу Чугая Ю.П., за наслідками розгляду у її задоволенні відмовлено.

Стосовно порушення міським головою Конституції або законів України, прав і свобод громадян, які в пояснювальній записці обгрунтовуються прийнятою постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 05 вересня 2012 року, варто зауважити наступне.
Названа постанова взагалі не вказує які саме норми чинного законодавства порушені міським головою при наданні відповіді на звернення Рябчуна Володимира Михайловича про присвоєння поштової адреси об’єкту підприємницької діяльності.

Постановою Кузнецовського міського суду Рівненської області від 13 червня 2012 року повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог Рябчуна Володимира Михайловича до голови Кузнецовської міської ради Анощенка Сергія Івановича про визнання протиправною бездіяльністі щодо розгляду заяви від 17.01.2011 року та обґрунтування відмови у присвоєнні поштової адреси, зобов’язання повторно прийняти рішення по заяві від 17.01.2011 року та повідомити його про прийняте рішення щодо присвоєння поштової адреси, стягнення моральної шкоди.

Вважаючи постанову Житомирського апеляційного адміністративного суду від 05 вересня 2012 року незаконною і такою, що підлягає до скасування, міським головою подано касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України стосовно скасування постанови Житомирського апеляційного адміністративного суду від 05 вересня 2012 року, та залишення в силі постанови Кузнецовського міського суду Рівненської області від 13 червня 2012 року. Вимоги касаційної скарги обгрунтовуються наступним.

1. Колегія суддів дійшла необґрунтованого висновку, що об’єкт підприємницької діяльності щодо якого звертався Рябчун є об’єкт нерухомості магазин «Вараш», безпідставно констатувала що останній прийнятий позивачем у власність, вказувала, що таке підтверджено матеріалами справи, хоча жодного доказу існування об’єкту та права власності на нього в матеріалах справи немає. Не подавалися відповідні документи ні до суду першої інстанції, не додавалися вони і до заяви, що була звернута до міського голови. На території міста Кузнецовська, Рівненської області відсутній такий об’єкт нерухомості, як магазин «Вараш».
Окрім того, у суді першої інстанції було встановлено та визнано громадянином Рябчуном, що земельна ділянка на якій розташований об’єкт не є його власністю та не знаходиться в оренді (отже, самочинно збудований об’єкт на самовільно зайнятій земельній ділянці). Рішення органу місцевого самоврядування щодо надання земельної ділянки Рябчуну у власність чи користування – не приймалося.

2. На момент звернення Рябчуна В.М. до міського голови з заявою від 17.01.2011 року, про присвоєння поштової адреси об’єкту підприємницької діяльності діяла Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №923 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів N 461 від 13.04.2011).

Відповідно до пункту 16 вказаної Постанови, інспекція ДАБК надсилає протягом трьох робочих днів після оформлення сертифіката відповідності, що підтверджує відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил його копію відповідному виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради або місцевій державній адміністрації, на території яких розташований об'єкт будівництва, для присвоєння йому поштової адреси. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради або місцева державна адміністрація протягом трьох робочих днів після присвоєння об'єкту будівництва поштової адреси письмово повідомляє про це заявникові, інспекції та органові статистики. Отже, на момент звернення Рябчуна, чинним законодавством було визначено підстави присвоєння виконавчим комітетом поштової адреси об’єкту будівництва. 

У своєму зверненні Рябчун В.М. просив міського голову присвоїти поштову адресу об’єкту підприємницької діяльності (на який немає жодних правовстановлюючих документів) на підставі нормативно-правових актів, що втратили чинність. 

Міським головою об'єктивно і вчасно розглянуто заяву Рябчуна від 17.01.2011 року, як особою до якої було адресовано заяву. Відповідно до вимог статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» надано відповідь в якій поінформовано, яким органом буде прийнято рішення про присвоєння об’єкту будівництва поштової адреси при надходженні сертифікату відповідності, не порушуючи та не оспорюючи при цьому прав і свобод заявника та не перешкоджаючи здійсненню ним цих прав та свобод, виходячи із принципу визначеного частиною 2 статті 19 Конституції України.  

Отже на момент звернення Рябчуна з заявою про присвоєння об’єкту підприємницької діяльності поштової адреси, міський голова не мав правових підстав для прийняття рішення про присвоєння поштових адрес вказаному об’єкту, а тому жодних порушень вимог діючого законодавства України відповідачем допущено не було. Повноваження міського голови визначені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Норми цієї статті не вказують на повноваження міського голови присвоювати поштові адреси об’єктам нерухомості.

3. Статтею 92 Конституції України визначено, що виключно законами України визначаються засади місцевого самоврядування. Стаття 144 Основного Закону встановлює, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Статтею 19 Конституції України визначає, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Отже органи місцевого самоврядування та їх посадові особи приймають рішення лише в межах повноважень і у спосіб визначений Конституцією та законом. Принцип законності.

4. Відповідно до частини 4 статті 195 КАС України, суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, що не були заявлені в суді першої інстанції.

Колегія суддів приймаючи оскаржувану постанову від 05 вересня 2012 року, вийшла поза межі позовних вимог, що не були заявлені у суді першої інстанції та зобов’язала виконавчий комітет Кузнецовської міської ради розглянути заяву Рябчуна Володимира Михайловича від 17.01.2011 року про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості і прийняти рішення. Хоча у суді першої інстанції встановлено, відображено у самій постанові, що Рябчун категорично наполягав на зобов’язанні виключно міського голови Анощенка С.І. прийняти рішення та повідомити про присвоєння поштової адреси.  

Скасувавши рішення Кузнецовського міського суду Рівненської області від 13 червня 2012 року, Житомирський апеляційний адміністративний суд 05 вересня 2012 року допустив порушення норм матеріального та процесуального права, які призвели до ухвалення незаконного судового рішення. 

Відповідно до статті 7 Кодексу адміністративного судочинства України, принципом здійснення правосуддя у адміністративних судах є зокрема забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень.

З огляду на наведене, питання обґрунтованості та законності названої вище постанови Житомирського апеляційного адміністративного суду від 05 вересня 2012 року, може розглядатися після розгляду касаційної скарги міського голови поданої до Вищого адміністративного суду України.

Начальник юридичного відділу Т. Лазарчук

Всього коментарів: 49
1
Юлька | 14.11.2012 | 14:07
+ (8) -
Геть якась сира пояснювальна записка. Не бачу ніяких підстав міняти мера, окрім гарячого бажання деяких депутатів зайняти його місце.

Депутати, займіться реальною роботою! Може, вам немає чим зайнятись, то в Кузнецовську є безліч проблем, не вистачає лише вашого бажання допомогти людям. І де звіти за два роки діяльності? Немає про що писати?
Voap1977 | 15.11.2012 | 14:45
+ (2) -
Шановні депутати не робіть з нашого міста Верховну Раду - знайдіть спільну мову з мером ( а не займайтеся популізмом та політиканством )є велика кількість проблем які потребують швидкого вирішення в місті.
2
БРАТ | 14.11.2012 | 14:26
+ (-5) -
урррррррррррррррррраааааа!!!! !!!!!
Юлька причин дуже багато!!!!Просто ти десь там кормишься біля нього того й захищаешь!!!!УРА!!! СКОРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЬКОГО ГОЛОВИ!!!!!!!

Город просит, депутаты помогите! Из не правды, лжи, обмана - сеть порвите! Действия незаконные остановите! Дайте мера нового и жизнь в городе новую - вдохновите! Просим, поменяйте, спасите город, матери детей пострадавших тоже просят! ДЕПУТАТИ НА ВАС НАДІЯ!!!!!!!
3
Юлька | 14.11.2012 | 14:46
+ (8) -
Не маю ніякого відношення до міської ради. І не захищаю нікого, просто реально дивлюсь на речі.
4
Добродійка | 14.11.2012 | 15:53
+ (7) -
Набридло вже, в кожній темі обговорення зводиться до відставки мера, депутати вгамуйтеся і займіться реальною роботою, ви вибирали серетаря, ви маєте право його звільняти, а мера обирав народ...
5
Лорд | 14.11.2012 | 17:11
+ (7) -
А секретаря за що звільняти? Він що, теж не виконує свої обов'язки? Хоча я не бачу реальних причин і для зняття мера. Явно окремі депутати бажають зайняти крісла у виконкомі.
6
Аламак | 14.11.2012 | 17:38
+ (7) -
Сказали би прямо - не дає Анощенко додерибанити Кузнецовськ якомусь угрупуванню. Анощенка вибрали жителі Кузнецовська, а не тягнибоківська партія. Анощенка вибрали, а не Кравця, Ордината і не Магдича.На слідуючих виборах себе подастете красивих і хай вас обирають хоч всіх разом взятих. Тоді розділите між собою все, що схочете.
7
Аламак | 14.11.2012 | 17:40
+ (7) -
Анощенко міг би на цьому сайті власний блог вести. І кожна депутатська група теж. І "опозиціонери". Там би розказували народу що по чому. king
8
Добродійка | 14.11.2012 | 18:28
+ (7) -
Шановні депутати, скажіть мені будь-ласка чи хоч один з Вас зустрічався зі своїми виборцями, які безпосередньо вас обирали і запитали думку ВАШОГО ВИБОРЦЯ стосовно мера. я не маю нічого проти секретаря чи мера,всі працюють в межах своїх повноважень, хтось краще, хтось гірше
lexx2000 | 14.11.2012 | 19:52
+ (-4) -
да мер працює аж гай шумить, то за кордоном відпочиває то в судах, то тарифи на комунальні послуги піднімає і КМПК в гроб заганяє.
Офігенна робота нічого не скажеш, а коли треба виступити на якій пулібліці то два слова в кучу звязати неможе
9
махно | 14.11.2012 | 19:36
+ (-6) -
так в тому то і біда що мер взагалі не працює,не видно його плодів,як все було так і лишається
Мітяня | 14.11.2012 | 21:18
+ (0) -
Видно всі крім Анощенка тут пашуть а-ля стаханов. Потом сходять. А як комунальні тарифи знизити можна чи краще зробити все безплатним? Може почати з магазинів і базару, хай все безплатним буде.
grafd | 14.11.2012 | 22:00
+ (4) -
Цікаво, а хто вже приміряє свою задню частину у крісло голови міста. якщо Анощенка усунуть? Чи не Кравець , випадково? Чи ,може, свого однопартійця - Пешка порекомендує?
sir_the_dragon | 15.11.2012 | 20:20
+ (2) -
Як завжди, перший міряє секретар.
grafd | 14.11.2012 | 22:14
+ (9) -
Якщо Анощенко має піти - то і цим розгільдяям(депутатам) потрібно вшиватись з міськради.Два роки вашої абсолютної бездіяльності говорять самі за себе... Зробіть одну добру справу для міста і жителів - складіть свої повноваження і ніколи більше не займайтесь депутатством!!!!!!!!!! Досить дурити людей і налаштовувати один проти одного!!!!!!!!
ляля | 14.11.2012 | 22:31
+ (2) -
Визнайте не того вибрали, не того, хоча і я за нього голосувала,,, Обдурили,обдурилась. На профспілку незалежну клюнула.Захисник. Народ мав захищати.. Статті гарні понаписував, а то була мильна бульбашка. Місто в якому сесії не проходять. Місто без влади-це страшно...
grafd | 14.11.2012 | 22:42
+ (6) -
Вибрали не ТОГО і не ТИХ...
Патріот | 15.11.2012 | 00:48
+ (8) -
Та нам кого не подавай всерівно будем вибирати Юлину групу, жителі Кузнецовська нею "зомбовані".
Добродійка | 15.11.2012 | 14:00
+ (7) -
Вибачайте мене, але жителі нашого міста справді ніби зазомбовані Юлею, вони не розуміють, що Тимошенко не керуватиме містом, якщо вони проголосують за БЮТ. Своїм голосом вони голосують за Хвалько, Волощук, Макарука і інших депутатів які вже не на один термін обиралися в більшості. То чому вони тепер кричать про бездіяльність мера, чому вони не вкажуть на свої успішне керування за багато років, чому ж вони не виставили на виборах мера свого кандиата і спільно з ним керували містом???
Степан | 15.11.2012 | 14:24
+ (6) -
Якщо скидати з посади гололву, то і депутатів теж, а особливо Хвалько з Куцом та Магдича, Петрович, Кравця і придуркуватого Пешка - це головні персони, що перешкоджають роботі голови, а отже, ПСУЮТЬ ЖИТЕЛЯМ МІСТА ЖИТТЯ !!! ГЕТЬ БЛАЗНІВ, ЩО ХОЧУТЬ ЗАЙНЯТИ ПОСАДИ!!!
мася | 15.11.2012 | 15:43
+ (7) -
зробіть добре діло, складіть свої мандати і не балотуйтеся більше ніколи до ради, місто від цього тільки виграє.люди вже втомилися від ваших сварок і того, що ви не можете поділити посади
_Я_ | 15.11.2012 | 16:19
+ (-5) -
В місті мер, не мер, він нічого не вирішує, більше того (і саме основне) його НЕ ПОВАЖАЄ РАЕС, а отже він нічого і не зможе зробити - ОЛЕНЬ!
sir_the_dragon | 15.11.2012 | 20:18
+ (2) -
Я знаю одне: мера, як і депутатів, обирав народ, от і знімати його може народ, а не депутати.
РЕФЕРЕНДУМ!!!!!!!!!!!!!!!! про довіру меру ...... і депутатам!
Степан | 15.11.2012 | 20:23
+ (5) -
Шановний Я! В місті депутати - не депутати, вони теж ніфіга не роблять, тільки посади деребанять і нічого не вирішують і саме основне це те, що їх теж мешканці не поважають і, я сподіваюся, що 80% депутатського складу до 7-ї каденції місцевих депутатів не потраплять ніколи!!! Люди вже побачили чого вони там сидять по декілька каденцій поспіль (Магдич, Хвалько, Петрович, Нестерчук, Шаблій, Сич)ну і звичайно МЕТРИ депутатської справи (М.Пешко, С.Лишканець, о.Мосійчук, І.Куц, Ю.Кравець) і ще пару тормозів, що другий рік не розуміють, що вони роблять в депутатах. Боже!!! Де ж були наші мозги коли ми виберали таких недоумків???
lexx2000 | 15.11.2012 | 20:41
+ (4) -
В Батьківщині і в Тимошенчисі були ваші мозги. angry
Як писалось вище кузнецовськ зомбований про що довели останні вибори Кошина ніхто незнає за те голосуєм за його angry
Патріот | 16.11.2012 | 01:37
+ (6) -
Дійсно наші жителі гАласували за Юлиного Кошина.Мала кільквсть населення у нашому місті які можуть думати головою.З цього і виходить, що завжди у Кузнецовську буде перемагати групировка Юлі.Обидно, страшно і сумно. sad sad
_Я_ | 15.11.2012 | 20:50
+ (1) -
а пригадай яким чином вибиралися депутати - їх висували місцеві партійні організації, от і відповідь, хто і чому йде в партії, їм всерівно, - хоч в гавно втуплять аби бути при владі!
БРАТ | 15.11.2012 | 21:47
+ (-2) -
Графд - шпионское рыло.... АНО ЩЕНОК
АНО ЩЕНКИ ВСЕ МИНУСА ТЫКАЮТ
sir_the_dragon | 16.11.2012 | 01:17
+ (3) -
Твої брати в байраці коня доїдають!
Психоаналітик | 16.11.2012 | 02:48
+ (7) -
Сергій Іванович Анощенко – унікальний експонат для дослідження психоаналітиками. У Анощенка занижена самооцінка,йому притаманна невпевненість в собі та комплекс меншовартості, які, напевно, були сформовані ще у дитинстві . Він така собі сіренька особистість без явних досягнень у житті (не враховуючи, звичайно, в останні два роки його його багаточисельні поїздки за кордон).
Психологічний словник дає таке визначення комплексу меншовартості : «Несвідоме і сильно перебільшене відчуття власної малозначимості або меншовартості, яке виявляється в оборонній або якійсь компенсуючій це відчуття поведінці (наприклад, в агресії).»

А ось які атрибути комплексу меншовартості .
Поведінкові та комунікативні атрибути комплексу меншовартості такі:
• Зарозумілість та чванство в спілкуванні з підлеглими та «простими людьми»;
• Приниження опонентів;
• Грубо-лайлива реакція на критику;
• Хворобливе марнославство;
• Поливання словесним брудом людей, які не розділяють їх поглядів чи конструктивно критикують їх позиції;
• Чорна заздрість;
• Ревнощі;
• Приниження людської гідності.
Цього цілком достатньо, щоб пояснити усі його статті про «Веліколепного Гошу» та інший словесний бруд, завдяки якому його обрали мером.
Він по-іншому не може, не вміє, не хоче, тому що не розуміє, в чому причина. Завдяки усілякому бруду на всіх і вся, приниженню інших, вічній війні то з керівниками АЕС, то з депутатами, він пробує підвищити свою самооцінку, відчути свою перевагу над іншими, але це хибний шлях. Шлях руйнації. От він і створює конфлікти, руйнує все навколо себе, пробуючи позбавитись від невпевненості в собі та підвищити таким чином в своїх очах свою самодостатність.
Цікаво також його найближче оточення та радники. Там вже взагалі біда і все дуже складно. Наприклад, його найближчий друг депутат Нестерчук, який став головою незалежної профспілки після Анощенка, подав позов на міську раду - http://34400.net/news/chergovij_pozov_do_sudu_pozivach_deputat_vidpovidach_kuznecovska_miskrada/2012-07-01-1037
Проаналізуйте його зміст : «Однак, секретар Кузнецовської міської ради - Куц Ігор Валерійович, діяльність якого у міській раді зводиться не стільки до організації роботи депутатського корпусу, скільки до власної популяризації у засобах масової інформації, і у якого відсутня здатність до розумового сприйняття і переробки будь-якої зовнішньої інформації, напевно, внаслідок отриманого удару головою об бордюр чи то асфальт під час транспортної пригоди, не зміг надати відповідь щодо не скликання ним сесії в порядку ч.6 ст.46 Закону №280/97-ВР.»
Це йдеться про аварію, у якій загинула людина, залишились діти без батька. Хіба самодостатня людина з нормальною психікою буде таке оприлюднювати та писати у позовній заяві?
Що бачимо у позові Нестерчука? Приниження людської гідності, приниження опонентів, поливання словесним брудом людей, які не розділяють їх поглядів і т.д.
Висновок: де б не був Анощенко, неважливо, у якому колективі, неважливо, на якій посаді, навколо нього завжди буде якась «возня» з імітацією боротьби за справедливість (але насправді це просто подолання психологічних комплексів), і, в підсумку – руїни та розруха, що зараз спостерігаємо на прикладі міста.
sir_the_dragon | 16.11.2012 | 22:34
+ (2) -
А хтось із вас говорив з Анощенком, чи вам "наспівав Рабинович"? Не перший рік знаю Сергія Івановича. Доброта, чуйність, скромність але не занижена самооцінка. Психоаналітик, а звідки така інформація? Я багато в чому з мером не згідний, не раз казав йому це, та жодного(!) разу не відчув на собі його агресії. Так що БРАТок і Ко, досить гавкати з пустого в порожнє. Не подобається мер - РЕФЕРЕНДУМ! Ви, купка, не являєтесь більшістю і тим паче еталоном думок. Чесна, відкрита людина не буде ховатись за якимись ніками, а скаже у вічі.
БРАТ | 16.11.2012 | 11:14
+ (0) -
Психоаналитик РЕСПЕКТ. Причем все правда!!! _Я_ молодчина, не боишься правду говорить!!! АНО Щенки вперед за минусами!!! МЕРА ЖДЕТ БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ.........................
28 sir_the_dragon - ХВАТИТ КУКАРЕТЬ.
sir_the_dragon | 17.11.2012 | 03:18
+ (2) -
Я тобі вже не раз казав, вали в Тамбов, до своїх братків.
ХАМ | 16.11.2012 | 12:04
+ (6) -
Треба дати всім депутатам порулити містом, нагребуть грошей і всі заживуть дуже добре, особливо наші ДОБЛЕСНІ ДЕПУТАТИ!!! вони сплять і бачать як місцевий "КМКП" буде власністю депутатів верховної ради від однієї політичної партії-БЮТ??? Попередній керівник "КМКП" - Макарук С.В. ЧЛЕН політичної партії БЮТ, разом з своєю партією на чолі з ХВАЛЬКО, при повному мовчанні попереднього мера Коровкіна- довели "КМКП" майже до банкрутства, фіктивний борг більше 12 млн.грн., результат роботи попередньої каденції. А ми місцеві жителі, будем батрачити і платити податки, щоб їм жилося як небуть, вони люблять ділити гроші які на їхню думку вже їхні!!! ПАЦАНИ-ДЕПУТАТИ, я скажу так, якщо справа піде так, то я перестану платити податки, і ви будете ходити і просити милостиню в цих людей!!! А ми будемо плювати в вашу сторону і на ВАС, як на циганів, хоча деякі освідчені люди вже плюють!!!!!!
Патріот | 17.11.2012 | 01:56
+ (0) -
А ви всі гадили С. Жданюка, а при Жданюкові у місті все було стабільно.КМКП приносило дохід у місцевий бюджет. Скрізь були вмсаджені квіти, облагороджена теріторія міста чудовою бруківкою. Зроблено ремонт у муз. школі, був у експлуатації громадський туалет у районі стадіону, розвивався середній бізнес, були введені в дію маршрутні автобуси, почали будувати церкву УПЦ КП у районі парку та багато добрих справ було започатковано. А тепер назвіть скільки добрих справ було здійснено при Коровкіну та Ано щенку. А ви всі його стали називати зрадником лише через те що Жданюк по рекомендації МО УНП пішов працювати в облдержадміністрацію заступником п.Червонія. На той час патріотично налаштованих керівників в області майже не було. Пан Жданюк один єдинмй тільки мав доступ в області до секретної інформації,згідно законодавства.І що ми маємо? Нестабільність у місті біля 10 років, після Жданюка. Неоднократно базікали що Жданюк має котедж під Києвом. Хто вкаже адресу даного котеджа, тому С.Жданюк його подарує, я ручаюсь.Базікали що С.Жданюк брав 10 відсотків із підприємців собі в кишеню. Чого до цієї пори ніхто із них не порушив кримінальної справи або особисто не заявив що від нього вимагали хабар.У мене є багато запитань стосовно цієї справи "чого" і "чому". На думку спадає анекдот: "У нашого попа донька повія. Піп- Люди добрі та у мене нема доньки, у мене лише сини! А то вже твоя справа виправдовуйся як хочеш. Людям всерівно вже не докажеш."
Мешканець міста | 16.11.2012 | 12:43
+ (7) -
Про яку ти правду говориш? Хто не її не боїться говорити? Під ніком все що хочеш можна сказати. А ти своє ім'я напиши і рубай правду-матку. Вон Юрій Рабий висловлювався без прикриття. Однак людина побачила, що тут немає з ким говорити, да і припинив писати коментарі. Правильно зробив. А то Кравець з Пешком хвалять тут себе під різними ніками. Ви послухайте, що про вас люди кажуть. Всі ж знають, що Пешко хабари бере за вирішення земельних питань і по підприємцях ходить з погрозами.Я бачу в міській раді -це вже правило: один по ринку збирав гроші, другий втіхую по підприємцях. Взуттєвика, що працював напроти нього з'їв (бо люди до того ходити почали, Пешко до того ж ще і взуття халтурно ремонтує, а дере втридорого), заставив меншого Павлишина оренду з тим взуттєвиком розірвати, сказав, що в протівном случає його земельні питання не будуть позитивно вирішуватись. Жалко, Жека, що ти пійшов на поводу у такої сволочи, як Пешко. Не зв'язуйся з ним. Він рідну мати продасть за гривню. Кравець вродє би нормальним мужиком був, но связавшись з Пешком змівнився повністю, став таким же хамом і гівном. Є свинячий грип, а то ПЕШКОчий грип. Люди, тримайтеся від нього подалі.
Скоробрнеко | 16.11.2012 | 13:52
+ (-4) -
29 Патріот (Вчора 23:37)
"обидно" йому, спочатку вивчи українську мову, москалю, а потім ми побачимо, чи може думати твоя голова
Патріот | 17.11.2012 | 02:03
+ (0) -
Я вибачаюсь не "обмдно" а образливо- дякую що виправили аое я не "москаль".
grafd | 16.11.2012 | 16:02
+ (2) -
А чого ти , Брат,так розкукурікався? У тебе ж всі симптоми хвороби, про яку так гарно написав психоаналітик. Ця хвороба у тебе вже хронічна...Тобі її вилікувати вже і не вдасться. Спробуй хоч залікувати, щоб вона так гостро не проявлялась. І тримайся подалі від людей - ти можеш позаражувати їх...
Мартин | 17.11.2012 | 00:55
+ (1) -
І весело і сумно одночасно... Бачиш правовий нігілізм золотої молоді, що під вивіскою партійного клубу по зацікавленнях - БЮТ та кількох свободівців вважає що вхопила Бога за бороду... Більшісні "депутати-юристи" трактують законодавство по своєму вподобанню... Та й не дивно... Зараз так само "трактують" законодавство правоохоронні органи і суди... То в чому ж різниця між правлячим кланом і опозиційним?.. Обидва схильні дорватися до розподілу бюджетних коштів на всіх рівнях в державі і мати дах по своїх, незавжди законних діяннях... Можна зрозуміти попереднього мера "марію іванівну", якого затюкало тодішнє бютівське угрупування... і творило з міським бюджетом що хотіло... І не без користі для себе... Як приклад - "Лісова пісня"... Ну не конає їм Анощенко. Не підписує депутатські рішення, які вважає розтлінними чи антизаконними стосовно використання бюджетних коштів... Ну як тут до істерики не дійдеш...
_Я_ | 20.11.2012 | 16:29
+ (0) -
Більше того, те саме стосується і ПР, і Анощенка, і всіх його ставлеників!
RVM | 18.11.2012 | 17:31
+ (0) -
В.о. міського голови В.Ковальчуку
Секретареві міської ради І.Куцу
Рябчуна Володимира Михайловича
Пояснення
на № 65/11-12 від 06.11.2012 року юридичного відділу «Щодо візування проекту рішення Кузнецовської міської ради „Про дострокове припинення повноважень міського голови С. Анощенка”».

1. В частині порушення міським головою Конституції або законів Україн.

Постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду дії міського голови Анощенко С. щодо дотримання Закону України «Про звернення громадян» - визнані протиправними, і цією Постановою на міського голову покладено ряд обов’язків, які він не виконав до цього часу. Доречно навести цитату:
«Изведав быстрых дней течение,
я не скрываю опыт мой:
ученье - свет, а неучение -
уменье пользоваться тьмой».
(«Гарики», Игорь Губерман)

«Включим світло» і звернемся до чинного законодавства.

«Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України». (Стаття 124 Конституції України)
«Обов'язковість судових рішень.
П. 2. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України.
П. 3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом». (Стаття 14 Кодекса адміністративного судочинства України)
Відповідно до пункту 5 статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України: «Постанова або ухвала суду апеляційної … набирають законної сили з моменту проголошення.»
«Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. (Пункт 1 Статті 255. – «Наслідки набрання законної сили судовим рішенням», КАС України).

Залишається тільки порахувати, скільки коштів місцевого самоврядування витрачено міським головою і залученими працівниками виконавчого комітету для участі в судах тільки з одним мешканцем м. Кузнецовська і з одного питання – дотримання Закону України «Про звернення громадян».
А усі ці особи, за «брак» у роботі, за порушення Закону, отримали ще й премії!?
Що стосується порушення моїх прав – про це можна і не писати, оскільки міський голова працює за принципом:
«Не в силах нас ни смех, ни грех
свернуть с пути отважного,
мы строим счастье сразу всех,
и нам плевать на каждого».
(«Гарики», Игорь Губерман)
В.М.Рябчун.
1111 | 19.11.2012 | 14:41
+ (0) -
Патріоту про Жданюка: все что делалось тогда в городе - это за деньги к пуску 4-го блока, так что в этом заслуга не Жданюка
_Я_ | 21.11.2012 | 09:52
+ (0) -
А скільки вкрали ПР на пуску 4бл. ви хоч можете уявити? а Жданюк не з ПР і він цього не приховував, і всерівно в місті все робилось і працювало. А тепер що при Анощенку, да нічого...фу!
_Я_ | 21.11.2012 | 09:54
+ (0) -
Не може Анощенко знайти спільної мови ні з ким, він не професіонал а навпаки - делітант, більше того, щей веде себе як ніби працює під червоним ліхтарем, - тому дам а тому не дам...))), а без мене ніхто не отримає)))
Мартин | 23.11.2012 | 23:23
+ (0) -
Знаючи зухвалість у певних обставинах Рябчуна в недалекому минулому, а саме його бажання узаконити незаконні самозабудови в м-ні Вараш і таке ж підключення до тепло і водозабезпечення нашого міста, з трактуванням дивних юридичних норм, аналогічних твердженню-"Чорне є білим" мене не дивує... Це мабуть дійсно є не психоаналітик, а ПСИХОЗАГРІБАЧ... Чомусь попередні влади (близько 10-ти років) неризикували задовольнити його "вимоги"... І Анощенко не виключення... Допустити дії, які собі дозволив у свій час Рябчун, - дозволити самовільність забудови під всіма під*їздами будь якого будинку особистих генделиків бажаючими того мешканцями під*їзду...
Мартин | 23.11.2012 | 23:37
+ (0) -
Схоже, що той Рябчун є з жидівського кодла (губермани), яке організовувало голодомори 20-х і 30-х..., або є їх теперішнім прихильником... Такому прожидівському бидлу є кумирами Фірташі, фельдмани, коломойські і ще багато, що додерибанюють Україну...
pikasso | 24.11.2012 | 16:42
+ (0) -
Шановні добродії та інші відвідувачі!Користуючись нагодою, хочу висловити свою думку: "ТА ПІШЛИ НА Х...Й "
pikasso | 24.11.2012 | 16:43
+ (0) -
типу П-ни, Го-вські,та дуже-дуже багато інших
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 1011
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9143

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів