34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Медицина // ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України": досягнення, проблеми та перспективи

ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України": досягнення, проблеми та перспективи

26.11.2015

5

1960

На сайті міської ради опубліковано проект рішення "Про стан надання медичної допомоги населенню м.Кузнецовськ за 9 місяців 2015 року ". Автор проекту рішення - начальник ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" Олександр Коцюбинський.

 

 

Стан надання медичної допомоги населенню м.Кузнецовськ

за 9 місяців 2015 року,

досягнення, проблемні питання ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України»,

пропозиції щодо подальшого розвитку медицини м.Кузнецовськ.

 

 

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України" належить до сфери управління МОЗ України, свого часу створена з метою медичного забезпечення (профілактичні цільові медичні огляди, диспансерна робота цехової служби, першочерговість у надані медичної допомоги) працівників атомної енергетики та промисловості і населення, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-паливного циклу і є єдиним медичним закладом в м. Кузнецовськ, який надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу населенню міста та працівникам ВП «Рівненської АЕС» і членам їх сімей, медичне супроводження підприємств, установ та організацій в умовах поліклініки і стаціонару, проводить моніторинг стану здоров’я працівників галузі, їх радіаційного захисту на ядерних об’єктах та забезпечує своє функціональне призначення відповідно до Статуту закладу, затвердженого МОЗ України, як безпосереднього органу управління.

 

Робота ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України" направлена на виконання положень та статей Конституції України з питань охорони здоров'я, "Закону України про охорону здоров'я", Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Розпоряджень голови облдержадміністрації, обласної Ради, розпоряджень міського голови та цільових державних програм всіх рівнів.

 

ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» має вищу акредитаційну категорію (акредитаційний сертифікат від 28.02.2013р. серія МЗ № 010350), ліцензію на медичну практику, в тому числі ВП РАЕС.

 

На даний час ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" обслуговує населення міста в кількості 42 017 чол., з них 8 240 працівники ВП РАЕС, 10 407 – дитячого населення, дорослого населення – 31 610, в тому числі постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

В структуру ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" входить поліклініка, стаціонар на 295 ліжок, лікувально-діагностичні підрозділи, відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, здоровпункти РАЕС, транспортного цеху, ПТУ-12.

 

Кадровий потенціал колективу складається з 140 лікарів, 338 середнього медичного персоналу, 140 - молодшого медичного персоналу та - 113 інші, в загальному - 731 чол.

 

Лікарі з вищою категорією – 59

Лікарів з І категорією – 17.

Лікарів з II категорією – 18.

 

Всього 95 лікарів мають кваліфікаційну категорію.

 

Кваліфікаційні категорії мають 257 працівників середнього медичного персоналу, а саме:

- Вищу категорію – 188 чол.

- Першу категорію – 29 чол.

- Другу категорію – 40 чол.

 

Атестація лікарів проходить при Центральній атестаційній комісії МОЗ України.

 

За 9 місяців 2015 року підвищили кваліфікацію 33 лікарі та 47 середнього медичного персоналу. Прийнято на роботу – 1 лікар, 1 – середнього медичного персоналу, інші – 1. Всього – 3 осіб. Звільнено – 75 працівників (з виходом на пенсію та за власним бажанням).

 

Наш заклад в пріоритет поставив питання якісного надання медичної допомоги та послуг населенню. В зв’язку з цим проведена робота по покращенню роботи закладу в системі управління якістю, та в зв’язку з підготовкою до акредитації закладу, підтвердження Вищої акредитаційної категорії в ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». З 30.06. по 01.07.2015 року проводився перший наглядовий сертифікаційний аудит відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

 

Група аудиторів на чолі з представником міжнародної та національної сертифікації ТОВ «Глобал Сертифік» перевірила відповідність системи управління відповідно до вимог міжнародного та національного стандартів та встановила ступінь готовності системи менеджменту ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» до сертифікації. 10.07.2015 року ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» отримав сертифікат якості.

 

 

Відбулися зміни в фінансуванні закладі охорони здоров’я, а саме Законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік» передбачалася передача на баланс міського бюджету з державного бюджету спеціалізованої медико-санітарної частини з відповідним обсягом медичної субвенції з державного бюджету для бюджету міста Кузнецовськ на утримання даного медичного закладу в сумі 25,5 млн.грн., що становила лише 58,8 відсотка від потреби закладу, розрахованої з врахуванням граничних обсягів згідно листа Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2014 року №10.03.68/18950 «Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік».

 

Витрати на утримання закладу лише в умовах 2014 року склали 47,4 млн.грн.. Зазначені зміни було ініційовано Міністерством фінансів України у 2014 році, як складову частину новації бюджетних відносин в контексті децентралізації повноважень та фінансів.

 

Відповідно до Порядку надання медичної субвенції затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 року №11 «Деякі питання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» медична субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладу охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’ я, визначена у ст..103» «Бюджетного кодексу України». Водночас, відповідні місцеві Ради мають право додатково, понад обсяги зазначеної субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків ЗОЗ та програм у сфері охорони здоров’я.

 

Отже, станом на сьогодні усі питання, пов’язані з організацією та фінансовим забезпеченням діяльності СМСЧ відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.

 

Рішенням міської ради було прийнято рішення №1909 від 03.03.2015 року «Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» та клінічної лабораторії СМСЧ у власність територіальної громади міста Кузнецовська. На даний час рішення про передачу закладу в комунальну власність урядом України не прийнято.

 

25.02.2015 року Рішенням Кузнецовської міської ради №1904 було затверджено міську комплексну програму «Здоров’я”, де з місцевого бюджету було додатково виділено 7470020грн. на утримання закладу, а саме: на оплату праці та нарахування на заробітну плату, медикаменти, перев’язувальні матеріали, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на відрядження (Рішення міської ради “Про внесення змін у бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» від 03.04.2015 року №1910 та від 31.07.2015 року №2015).

 

Розпорядженням КМ України «Про розподіл резерву коштів місцевим бюджетам у 2015 році» від 12.08.2015 року №815 виділена додатково медична субвенція з державного бюджету в сумі 10633,9 тис. гривень для ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», що дало в повному об’ємі забезпечити функціональні можливості закладу до кінця 2015 року.

 

Фінансування ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" відбувається шляхом надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету.

 

Станом на 01.10.2015 року ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» отримано субвенцію та кошти місцевого бюджету на загальну суму 42 861 328,00 грн., в тому числі оплата праці – 33 713 188,00 грн.

 

Станом на 01.10.2015 року ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» отримано кошти з місцевого бюджету на придбання медичного обладнання на суму 761 092,00 грн.

 

 

Видатки на утримання господарського комплексу за 9 місяців 2015 року профінансовані за рахунок субвенції в неповному об’ємі від обрахованої потреби. Часткове забезпечення видатків на утримання обладнання, ремонт та сервісне обслуговування діагностичної та лікувальної апаратури, оновлення лікувально-діагностичного обладнання здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду та коштів, отриманих від інших власних надходжень.

 

В задовільному стані знаходиться робота харчоблоку та забезпечення продуктами харчування закладу. Фінансуються такі видатки помісячно, згідно плану асигнувань на відповідний бюджетний рік.

 

За 9 місяців 2015 року середня вартість харчування на ліжко/день в стаціонарі становила – 5,69 грн., середньодобова вартість витрат на харчування ветеранів війни складає – 26,07 грн., крім того проводяться видатки на харчування донорів, а також на молоко працівникам ДЗ «СМСЧ№3 МОЗ України», які працюють в шкідливих умовах праці.

 

На медикаментозне забезпечення за 9 місяців 2015 року на 1 ліжко/день – 16,48 грн., для ветеранів – 25,64 грн/день, на 1 ліжко/день в стаціонарі денного перебування – 1,39 грн., 1 відвідування в поліклініці – 0,31 грн. Низькі видатки на відрядження та практично відсутність капітальних видатків на придбання обладнання, предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкції. Дані питання вирішують все ж з того спеціального фонду.

 

З цього видно, що основною проблемою залишається фінансування на придбання медичного обладнання, сучасного оснащення медичного закладу. Але не дивлячись на це в закладі пройшла процедура закупівлі ультразвукового апарату та інструментарію для малоінвазивної хірургії. Вирішено питання фінансування комунальних послуг — це оплата на теплопостачання, водопостачання, водовідведення, оплата за електроенергію. Дана оплата послуг забезпечена в повному об'ємі. Фінансування закладу відбувається згідно помісячного плану асигнувань доведеного Виконавчим комітетом. Виконання плану по спеціальному фонду бюджету в основному відбувається за рахунок надходження від плати за послуги, які надає заклад в межах своїх функціональних обов’язків та оренду майна.

 

Не дивлячись, що заклад знаходиться в режимі економії та недостатнього фінансування по певних напрямках діяльності за 9 місяців 2015 року проведено ряд адміністративно-господарських робіт:

 

- Проведено часткові ремонти приміщень: поліклінічного відділення, хірургічного, акушерсько-гінекологічного, неврологічного, інфекційного та стоматологічного відділень на суму 65,9 тис. грн. за рахунок інших власних надходжень.

 

- Продовжується ремонт в акушерсько-гінекологічному (для переводу жіночої консультації в приміщення акушерсько-гінекологічного відділення) та хірургічному, неврологічному, інфекційному відділеннях.

 

- Проведено ремонт покрівель над переходом будівель стаціонар-поліклініка.

 

- Проведено ряд експлуатаційних, обслуговуючих та обов’язкового характуру послуг.

 

 

Призупинено реконструкцію в інфекційному відділенні під баклабораторію та молочної кухні під амбулаторію сімейної медицини та денного стаціонару (із-за відсутності фінансування ).

 

За 9 місяців 2015 року заклад отримав 2 апарати штучної вентиляції легенів РО-6-06 шляхом централізованого постачання Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України на суму 244 800,00 грн. для потреб закладу.

 

Що стосується співпраці з основним підприємством ВП «Рівненська АЕС», то вона базується на договірній основі. Крім того наш заклад забезпечує роботу здоровпункту ВП "Рівненська АЕС", транспортного цеху та ПТУ-12 РАЕС. Ми знаходимось в тісній злагодженій співпраці з Відділом охорони здоров'я РАЕС.

 

Значну допомогу в наданні медичної допомоги населенню надають кошти виділені Чорнобильським фондом для забезпечення хворих, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З нашою участю та по Рішенню сесії міської ради було затверджено програму розподілу коштів згідно помісячного фінансування серед різних категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, що дало можливість забезпечувати медикаментами найбільш потребуючих хворих, особливо інвалідам та постраждалим І, ІІ та ІІІ категорії чорнобильців.

 

Відпущено по безкоштовним Чорнобильським рецептам медикаментів на суму 982 294,94 грн.

 

Рішенням Кузнецовської міської ради «Про бюджет міста Кузнецовськ на 2015 рік» затверджено міську програму «Про затвердження міської програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення та інших громадян, що потребують допомоги на 2015 рік».

 

За 9 місяців 2015 року для надання допомоги на відшкодування вартості медичних препаратів, відданих аптечним закладам за рецептами лікарів для виконання програми виділено: по гемодіалізу – 60,5 тис. грн..

 

На сьогодні забезпечення антирабічними вакцинами, частково діагностика на ВІЛ, донорство, обстеження на Тtorch-інфекції традиційно взяв наш заклад.

 

Нами неодноразово піднімались проблемні питання на засіданні Виконавчого комітету, сесії міської ради, проводилась робота з депутатами міської ради, а також розглядались комісією по охороні здоров'я міської ради.

 

На даний час піднімається питання про допомогу в забезпеченні містом обладнання для ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" (для жителів міста). Про стан надання медичної допомоги висвітлюється в засобах масової інформації (телебачення, газети, радіо).

 

На реалізацію наших планів активно залучаються благодійники.

 

За 9 місяців 2015 року надійшло на рахунок нашого закладу 177428,00 грн., з них 77052,00 грн. – суми за дорученням, 360,00 грн. на відрядження та в натуральній формі надана допомога в сумі 100016,00 грн. Благодійна допомога використовувалась в основному на придбання медичного обладнання, виробів медичного призначення та нагальні потреби медичного закладу.

 

Аналізуючи показники роботи закладу за 9 місяців 2015 року щодо демографічної ситуації, то відмічається зростання народжуваності з 9,9‰ за 9 місяців 2014 року до 10,3‰ за 9 місяців 2015 року (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 10,5‰), збільшився і показник смертності з 4,1‰ за 9 місяців 2014 року до 4,7‰ за 9 місяців 2015 року (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 9,0‰), проте природний приріст залишається позитивним та складає 5,6‰ (обласний показник за 9 місяців 20145 року складає +1,5‰).

 

Знизилась малюкова смертність з 13,5‰ до 2,3‰ (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 8,6‰). Материнська смертність – 0. Знизилась захворюваність населення – 436,2‰ проти 9 місяців 2014р. – 490,1‰ .

 

Відмічається збільшення захворюваності на туберкульоз з 21,2 до 28,6 на 100 тис.населення (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 42,9), зменьшилась захворюваність на злоякісні новоутворення з 157,8 до 154,7 на 100 тис.нас. (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 173,8), проте питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст.(візуальна форма) та питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в IV ст. значно знизилась порівняно з милулим періодом. Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих зменшилась, складає 16,9% за 9 місяців 2015 року проти 23,9% за 9 місяців 2014 року.

 

Збільшилась питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених з 37,5% до 44,4% за 9 місяців 2015 року (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 53,5%). Відмічається зменшення рівня первинної інвалідності осіб працездатного віку з 29,6 до 28,3 на 10 тис.нас. (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 37,7), проте спостерігається незначне збільшення рівня первинної інвалідності дитячого населення з 14,3 до 14,34 на 10 тис.дитячого населення (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 15,7).

 

Охоплення профоглядами працівників основних підприємств складає 100 %.

 

Зменшилась своєчасність первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року з 41,6% до 4,8%, але залишається низьким через недостатність поступлення вакцин та відмови батьків від вакцинації.

 

В порівнянні з минулим періодом дуже погіршилась ситуація з туберкулінодіагностикою дитячого населення, рівень охоплення за 9 місяців 2015 року склав – 5,0 проти 149,8 за 9 місяців 2014 року на тис.дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці. Знизився рівень охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ. Це сталося із-за відсутності туберкуліну, вакцини БЦЖ в Україні.

 

Зросла також кількість обстежень флюорографічно. В 100% охоплено обстеження на ВІЛ вагітних жінок, охоплення дворазовим УЗД-скринінгом вагітних до 28 тижнів вагітності складає 98,0%.

 

Зменшився рівень госпіталізації в стаціонар – з 15,1 на 100 жителів до 14,1 (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 17,3). Дещо знизилась хірургічна активність з 44,5% до 40,7% .

 

Лікарняна летальність складає – 0,6% ( за 9 місяців 2014р. – 0,4%, а обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 0,81%). Післяопераційна летальність залишилася без змін на одному рівні та складає 0,4% (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 0,341%), збменьшилась післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології і складає 0% проти 1,7% за 9 місяців 2014р, (обласний показник за 9 місяців 2015 року складає 0,99%). Регулярно (згідно планів) проводяться лікарняні конференції та засідання медичних рад на яких розглядаються як планові та і позапланові питання (для оперативного реагування).

 

В нашому закладі створено свій інтернет-сайт, де всі бажаючі можуть бути ознайомлені з життям закладу, повідомленнями, санітарно-просвітніми заходами, інформацією для членів колективу та пацієнтів. На засіданні колективу закладу 19 червня 2015 року було затверджено емблематику закладу.

 

В даний час проходить підготовка клінічної лабораторії до атестації та акредитації закладу на підтвердження вищої акредитаційної категорії.

 

В нашому закладі затверджено ряд документів, серед яких:

 

- Етичний кодекс лікаря.

- Кодекс корпоративної культури для медичних та молодших медичних сестер.

- Правила внутрішнього розпорядку для хворих в стаціонарі.

- Права та обов’язки пацієнтів при проходженні амбулаторного та стаціонарного лікування в ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України».

- Правила перебування пацієнта у ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України».

- Правила відвідування пацієнтів у ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України».

 

За 9 місяців 2015 року до ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України" надійшло 8 звернень громадян. Серед яких: заяв - 9, скарг - 1. Всі звернення були розглянуті начальником закладу та юридичною службою по суті та прийняті рішення в межах вимог чинного законодавства із дотриманням терміну надання відповіді.

 

Проводиться певна санітарно-освітня робота: прочитано - 647 лекції, випущено - 4 санбюлетнів, 10 - виступів по телебаченню, 17 - виступів по місцевому радіомовленню, 6 - публікації в пресі. Лікарі поліклініки читають лекції в ДНЗ, школах, ПТУ, в організаціях, виступають по радіо і телебаченню, публікують статті в місцевих газетах.

 

Налагоджена тісна співпраця з засобами масової інформації, що дає можливість висвітлювати питання медицини та інформування жителів нашого міста.

 

Приймають участь у семінарах і конференціях. Теми виступів: пропаганда здорового способу життя, профілактика куріння дітей і підлітків, вживання наркотиків, догляд за здоровими і хворими дітьми перших років життя, ознайомлення батьків і населення міста з найбільш небезпечними хворобами, актуальні питання по організації роботи служб ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України», профілактична тематика певних захворювань.

 

За 9 місяців 2015 року організовано акції до «Дня Серця», Тижневика боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції, профілактики діабету, День боротьби з раком молочної залози, Тижневика боротьби з меланомою шкіри. Велика увага приділяється виконанню правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни працівниками нашого закладу.

 

Для повноцінного виконання намічених планів, надання якісної медичної допомоги жителям міста та регіону, крім забезпечення ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" медичною субвенцією, потрібно розуміння та допомога міської влади пріоритетного значення медицини для розвитку міста, а тому першочергово потрібно знайти механізм забезпечення реалізації медичних програм з місцевого бюджету, а також фінансування на придбання сучасного медичного обладнання, в тому числі з обласного бюджету.

 

Медики ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" готові в подальшому розвивати медицину міста і всього північного регіону області на високому та якісному рівні.

 

Підсумовуючи роботу за 9 місяців 2015 року можна відмітити основні проблемні питання. Це:

 

- Вищезгадане недостатнє фінансування на утримання закладу.

- Недостатнє фінансування на оновлення матеріально-технічної бази.

- Проблема фінансового і ресурсного забезпечення та реорганізації первинної медико-санітарної допомоги в місті (із-за відсутності приміщень) та реконструкції приміщення молочної кухні під амбулаторію сімейної медицини та денний стаціонар.

- Вирішення питання фінансування медичних програм з місцевого бюджету на «Цукровий діабет», «Запобігання та захист населення від ВІЛ-інфекції та СНІД», «Попередження та зниження захворюваності туберкульозом населення міста», «Онкологічні захворювання», «Серцево-судинні захворювання», «Церебро-васкулярні захворювання», «Фенілкетонурію», «Ендокринні захворювання», «Вакцинопрофілактика», «Репродуктивне здоров’я нації на 2008-2015 рр.»

Всього коментарів: 5
1
Микола | 27.11.2015 | 00:01
+ (0) -
Дайте, будь-ласка, ссилку на сайт смсч-3.
2
Сайт смсч | 27.11.2015 | 00:04
+ (0) -
3
Вася | 29.11.2015 | 18:23
+ (0) -
В нашій лікарні тебе можуть тільки на "той " світ відправити!( про які досягнення взагалі можна говорити!!!!!!поки не повиганяють всіх зажраних лікарів-хабарників з відти, лікуватися простим людям не буде змоги! Уже скоро дойде до того, що бідні пенсіонери і не тільки будуть помирати під кабінетами, а головний лікар це перша особа яка до цього спонукає!так що сумно,і шкода людей!коли вже ми нарешті будемо жити цивілізовано?
4
Тетяна | 30.11.2015 | 14:31
+ (0) -
Давно пора переводити медзаклади на державне медичне страхування. Тоді не буде проблем а ні в пацієнтів, а ні в лікарів. Безоплатної медицини в нас ніколи не було. За все потрібно платити.
5
57656568576 | 02.12.2015 | 00:14
+ (0) -
Тетяна погоджуюсь з вами. Державне медичне страхування хотіли запровадити ще у 2005 році, коли Юля була прем*єр міністром, але потім Ющенко послухав кума парашку і зняв Юлю з посади і це все так і залишилося не втілене в життя. Тоді були розроблені програми, що при народженні дитину зразу ж страхує держава  і в пологовому відділенні мав вручатися страховий поліс, пенсіонерів теж мала страхувати держава а от страхування працівників покладалося на підприємство , де вони працюють та 50% самостійне страхування.  Але на превеликий жаль цього всього не сталося, тепер маємо те. що маємо.
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 1097
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9239

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів