34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Точка зору // Працівник РАЕС подав позов до суду на НАЕК "Енергоатом"

Працівник РАЕС подав позов до суду на НАЕК "Енергоатом"

21.03.2011

7

2383

Працівник РАЕС подав позов до суду на НАЕК "Енергоатом".

Попередній розгляд справи призначено на 30 березня 2011 року.

Зміст позовної заяви:
До Кузнецовського міського суду
Рівненської області
м-н Будівельників 3
м. Кузнецовськ, Рівненська область
34400
Позивач: Журба Василь Іванович
м-н Перемоги буд. 50А, кв.45
м. Кузнецовськ, Рівненська область
34400
тел. 3-18-66
Відповідач: Державне Підприємство
Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом”
м. Київ, вул..Вєтрова 3
01032
тел.+380(44)206-9757

ціна позову: немайновий характер
держмито:51 грн. 00коп.
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу:
37 грн. 00коп.ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання не законним спільне рішення ДП НАЕК „Енергоатом” та профспілкового комітету „Атомпрофспілки” ДП НАЕК „Енергоатом”


Я є членом первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВП „Рівненська АЕС”.

На рахунок нашої профспілкової організації представник власника з січня по серпень 2009 року не відраховував взагалі кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, і лише в серпні, коли майже закінчився оздоровчий сезон, відрахував 0,3% від фонду оплати праці членів профспілки.

Згідно п.11.4. Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом” представник власника перераховує профспілковому комітету ДП НАЕК „Енергоатом” не менше, ніж 1,5% фонду оплати праці підприємства. 
Згідно п.11.5. Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом” представник власника перераховує профспілковим комітетам відокремлених підрозділів не менше, ніж 1,5% фонду оплати праці відокремленого підрозділу на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи серед працівників відокремлених підрозділів.

Дані кошти ДП НАЕК „Енергоатом” перераховує тільки на рахунки профспілкових організацій „Атом профспілки”, та відмовляється перераховувати первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВП „Рівненська АЕС”.  

31 березня 2009 року ДП НАЕК „Енергоатом” та профспілковий комітет „Атомпрофспілки” ДП НАЕК „Енергоатом” прийняли спільне рішення №979, яке порушує мої конституційні права. Згідно цього рішення путівки, придбані за кошти, які ДП НАЕК „Енергоатом” перераховує на рахунки „Атомпрофспілки” на оздоровчу роботу не надаються членам інших профспілкових організацій.
Згідно ст. 24 Конституції України –„ Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.”

Згідно ст.. 36 Конституції України –„ Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.”
ДП НАЕК „Енергоатом” своїми діями встановив привілеї для працівників, які є членами „Атомпрофспілки”, адже на їх оздоровлення підприємство відраховує 3% від фонду оплати праці підприємства, а на оздоровлення працівників, які є членами Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів відраховує 0,3% від фонду оплати праці членів профспілки, та й ті перерахувало після закінчення оздоровчого сезону.

Порушуються вимоги ст..5 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності – „Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.” та ст..10 – „Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо здійснення представництва та захисту прав і інтересів членів профспілки.”

Спільне рішення №979 ДП НАЕК „Енергоатом” та профспілкового комітету „Атомпрофспілки” ДП НАЕК „Енергоатом” порушує мої законні права, так як я, працюючи в ДП НАЕК „Енергоатом” маю в 10 разів меньші можливості для оздоровлення за кошти підприємства ніж ті працівники підприємства, які є членами „Атомпрофспілки”, і ніж штатні працівники профспілкових органів „Атомпрофспілки”, які взагалі не є працівниками ДП НАЕК „Енергоатом”.

До того ж, порушується ст.18 Кодексу Законів про Працю України, - «Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації». Чому підприємство за кошти прибутку, частку якого заробив і я, оздоровлює штатних працівників „Атомпрофспілки”, які не працюють в ДП НАЕК „Енергоатом”, і в той же час відмовляється рівноцінно оздоровлювати мене? Чому Колективний договір ДП НАЕК „Енергоатом” виконується стосовно членів„Атомпрофспілки”, і не виконується стосовно мене?

Порушенням рівності Конституційних прав громадян є те, що працівники, працюючі на одному підприємстві, мають різні можливості для захисту трудових інтересів та використання коштів, які підприємство відраховує на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи.

Чому я, як член первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВП „Рівненська АЕС” не маю таких же самих можливостей оздоровлюватись за рахунок підприємства, як член «Атомпрофспілки»? Адже усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права!

ДП НАЕК „Енергоатом” порушує вимоги ст.10 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, так як встановило різні права для різних профспілок. Я, як член первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВП „Рівненська АЕС” довірив цій профспілці захищати свої права та інтереси, однак підприємство перешкоджає мені в цьому.

Так, відповідно до п.3.2 Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом” необхідно затвердити для кожного працівника Кампанії функціональні обов’язки, які погоджені з відповідним профспілковим комітетом. Стосовно членів первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВП РАЕС ДП НАЕК „Енергоатом” відмовляється погоджувати функціональні обов’язки з відповідним профспілковим комітетом. Моя «Кваліфікаційна характеристика» 152-5-К-ТАВ погоджена головою профкому ВП РАЕС «Атомпрофспілки» Гнатюком О.М., хоча я не є членом «Атомпрофспілки», і не погоджена головою профкому НВФ ВП РАЕС.  
  Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.221, 232 КЗпП України, ст. 24, 36 Конституції України та ст. 5, 10 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст.ст. 3, 15 ЦПК України.

ПРОШУ СУД:
1. Визнати не законним спільне рішення ДП НАЕК „Енергоатом” та профспілкового комітету „Атомпрофспілки” ДП НАЕК „Енергоатом” №979 від 31.03.2009 р.
2. Зобов’язати ДП НАЕК „Енергоатом” усунути порушення ст.24, 36 Конституції України та ст. 5, 10 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст.18 Кодексу Законів про Працю України.
3. Стягнути на користь Журби В.І. з ДП НАЕК „Енергоатом” 37 грн. за ІТЗ.
4. Стягнути на користь Журби В.І. з ДП НАЕК „Енергоатом” 51 грн. за сплату держмита.

Додатки:
1. Квітанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення.
2. Квітанція про оплату державного мита.
3. Копія позовної заяви відповідачу, з доданими копіями документів до позову.
4.Ксерокопія листа первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВП „Рівненська АЕС” №40 від 23.07.2009 р.
5.Ксерокопія листа первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВП „Рівненська АЕС” №41 від 31.07.2009 р.
6. Ксерокопія відповіді ДП НАЕК „Енергоатом” №10622/07 від 19.08.2009 р.
7. Ксерокопія відповіді ДП НАЕК „Енергоатом” №16517/07 від 29.12.2009 р.
8. Ксерокопія стор.3,16 Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом” на 2008-2009 р.
9. Ксерокопія спільного рішення ДП НАЕК „Енергоатом” та профспілкового комітету „Атомпрофспілки” ДП НАЕК „Енергоатом” №979 від 31.03.2009 р.
10. Довідка №1 від 21.02.2011р. Первинної профспілкової організації НВФ
11. Довідка ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» №16 від 07.02.2011р.
12. Ксерокопія листа «Кваліфікаційна характеристика» 152-5-К-ТАВ.


10 березня 2011 р. В.І. Журба


Всього коментарів: 7
1
Алехандро | 21.03.2011 | 14:19
+ (0) -
Дуже цікаво, що вирішить суд!
2
Комунальник | 21.03.2011 | 14:31
+ (0) -
А що, є якісь сумніви, що вирішить суд?
3
reks | 21.03.2011 | 15:07
+ (0) -
Мабудь цей процес затягнеться НААААААДОВГО! бажаю успіху В.І. Журба. Ви очередний раз покажете які здібності мають юр.відділ ДП НАЕК„Енергоатом”. smile
4
brkz11 | 21.03.2011 | 17:28
+ (0) -
Позов не вірний в принципі. Якщо пан Журба В.І. бажає оздоровитись - то нехай путівки йому оплачує профспілковоа організація Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансі...
5
Vasia | 24.03.2011 | 23:50
+ (0) -
Суть цього позову у фінансово адміністративній дискримінації по відношенню до членів незалежної профспілки? Уважно вивчіть сам позов?
6
reks | 01.04.2011 | 17:32
+ (0) -
Vasia як прйшло засідання???????? cool
7
Varvara | 01.04.2011 | 19:03
+ (0) -
Здається, його перенесли на іншу дату.
Васяяя, відгукнись!
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 1053
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9196

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів