34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // КМКП // Роман Саушкін звітуватиметься про роботу КМКП у 2014 році

Роман Саушкін звітуватиметься про роботу КМКП у 2014 році

28.04.2015

3

1781

На офіційному сайті міської ради опубліковано проект рішення "Звіт про роботу Кузнецовського міського комунального підприємства за 12 місяців 2014 року".

 


 

З В І Т

фінансово – господарської діяльності Кузнецовського міського комунального підприємства

за 2014 рік.

 

1. Загальна характеристика.

 

Кузнецовське міське комунальне підприємство створене відповідно до рішення сесії Кузнецовської міської ради № 81 від 21.12.99 року. Кузнецовська міська рада є засновником і власником підприємства. Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Кузнецовської міської Ради №26 від 14.06.2006 р.

 

Комунальне підприємство надає жителям міста Кузнецовськ фактично увесь спектр комунальних послуг. Згідно Статуту, підприємство засноване з метою створення сприятливих умов для суб`єктів господарювання, які утримують об`єкти соціальної інфраструктури та збереження функціонального призначення цих об’єктів.

 

Основними напрямками господарської діяльності підприємства, зокрема, є: - комунально – господарська діяльність, пов`язана з утриманням житлового фонду та об`єктів соціально-побутового призначення; - централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, централізоване постачання гарячої води та опалення; - обслуговування електромереж; - утримання та ремонт доріг, благоустрій і озеленення міста; - вивезення та захоронення побутових відходів; - ритуальні послуги; - надання платних послуг населенню, оренда приміщення; - встановлення і обслуговування приладів обліку води та тепла; - інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

 

У своїй діяльності підприємство керується Статутом, Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України, постановами КМУ, іншими актами чинного законодавства та рішеннями органу місцевого самоврядування.

 

Кузнецовським міським комунальним підприємством протягом 2014 року було надано послуг та виконано робіт на загальну суму - 65 462,7 тис. грн.

 

В результаті статутної діяльності підприємства за 2014 рік отримано доходів - 65 462,7 тис.грн., витрат – 77 746,54 тис.грн., збитки за 2014 рік склали 12 283,84 тис.грн.

 

Середньоспискова чисельність працівників КМКП за 2014 рік становить 855 чол., середня заробітна плата склала 3 004,6 грн. при середній заробітній платі по місту Кузнецовськ 6 973,0 грн., а по Рівненській області – 3 665,0 грн. В 2014 році виплачено працівникам підприємства індексацію грошових доходів на суму 861,7 тис.грн.

 

На протязі 2014 року було звільнено 53 чоловіка, прийнято 42 чоловіка, 11 вільних посад виключено із штатного розпису .

 

Кредиторська заборгованість перед ВП «Рівненська АЕС» станом на 01.01.2015 року складає 53 085,4 тис.грн. (з ПДВ), із них:

 

- поточна – 8 901,5 тис.грн. (вода – 2 234,8 тис.грн., тепло - 6 666,7 тис.грн.);

 

- реструктуризована – 44 183,9 тис.грн. (вода – 556,0 тис.грн, тепло - 39 865,1 тис.грн., пеня – 3 762,8 тис.грн.).

 

При цьому КМКП перераховано до державного бюджету, сплачено податків з доходів громадян, інших податків та зборів на суму 20 596,0 тис.грн.

 

2. Економічний аналіз господарської діяльності по підрозділах.

 

Збитковою була діяльність від реалізації послуг водопостачання, водовідведення, утримання житлового фонду, утримання гуртожитків, послуг по вивезенню та захоронення побутових відходів, утримання благоустрою міста, автотранспортне управління, а саме:

 

 

2.1. Адміністративні витрати.

 

Адміністративні витрати за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком зменшилися на 1 262,1 тис.грн. за рахунок зменшення більшості статей витрат. В першу чергу - це скорочення витрат на послуги автотранспорту. На початку року було задіяні 4 одиниці адміністративного транспорту, а починаючи з 2 кварталу - 1 машина. Це дало змогу зекономити 478,6 тис.грн. за рік.

 

Витрати на паливо-мастильні матеріали зросли пропорційно зростанню ціни на паливо. Вартість бензину зросла на 55,9%, дизпалива на 59,3%, але за рахунок скорочення кількості легкових автомобілів керівників отримали економію палива в сумі 31,09 тис.грн. При цьому, зменшилась заробітна плата із відрахуваннями на соціальні заходи на 209,5 тис.грн. за рахунок зменшення розміру вислуги років, призупинення доплати за суміщення тимчасово відсутніх працівників.

 

Витрати на комунальні послуги збільшилися в 2014 р. в порівнянні з 2013 р. в зв’язку із збільшенням тарифів на електроенергію, централізоване водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води. Зменшилися витрати на матеріали, витрати на ремонт приміщень та періодичні видання за рахунок раціонального використання коштів.

 

За рахунок звільнення підприємства від сплати земельного податку на 99,9 відсотків по рішенню Кузнецовської міської ради дало змогу зменшити адмін. витрати на 255,2 тис.грн. Разом з тим, зменшилися в 2014 р. амортизаційні відрахування за рахунок зменшення витрат на закупівлю оргтехніки, меблів та фурнітури для адмінперсоналу.

 

На початку 2014 року (І квартал) витрати на консультаційно-інформаційні послуги в місяць становили в середньому 5 400 грн. Починаючи з ІІІ кварталу ці витрати скоротилися, але в загальному підсумку витрати за 2014 рік перевищують витрати на консультаційно-інформаційні послуги 2013 року на 12,15 тис. грн.

 

2.2. Водопостачання

 

 

Збитки виникли в зв’язку з додатковими витратами по слідуючим статтям:

 

Амортизація: Збільшення витрат по амортизації за 2014 р порівняно з 2013 р. спричинено тим, що на початку 2014 року було введено в експлуатацію нові ОЗ: мотокоса HUSQVARNA 545 RX 9660159-01.

 

Заробітна плата та відрахування: Збільшення витрат по заробітній платі за рахунок підняття тарифних ставок до мінімальної заробітної плати виробничому персоналу в грудні 2013 року, відповідно збільшилися відрахування на соціальні заходи. 

 

Матеріали: Збільшення матеріальних витрат пов’язано з підвищенням ціни на гіпохлорит натрію на 24%, який необхідний для знезараження питної води. Також на збільшення витрат вплинуло придбання запасних частин та інших матеріалів, які зросли в ціні (насос ЕЦВ8-40-120 вартістю 12,3 тис.грн., електродвигун 11,00/1450 – 2,5 тис.грн, електродвигун 4А 11,00/1450 - 5,1 тис.грн. та інші матеріали ). 

 

Електроенергія: Витрати на електроенергію по дільниці водопостачання зменшилися за рахунок встановлення на 2-х артезіанських свердловинах енергозберігаючих конвекторів, а також за рахунок економії на електроопаленні (НС ІІ підйому та арт. свердловини №№1-7) через помірно-теплу зиму. 

 

Прямі загальновиробничі витрати: Збільшення загальновиробничих витрат в порівнянні з минулим роком за рахунок амортизаційних відрахувань в зв'язку з придбанням 5 шт. робочих курток на суму - 695 грн., інші засоби і обладнання на суму - 476 грн., а також збільшення витрат на послуги автотранспорту пов`язані з підвищенням вартості палива порівняно з минулим роком. Вартість бензину зросла на 55,9 %, дизпалива - на 59,3%. Кількість машино-змін за рік становить - 1128,5, що не перевищує планові розрахунки. Зросла плата податку за користування надрами на 41,6% в 2014 року через зміни, які відбулися в нарахуванні розміру ставки податку за користування надрами. Також збільшилися інші витрати, це пов`язано з непередбачуваними витратами підприємства, наприклад витрати на оцінку робіт надрокористування виникли в 2014 році в сумі 45 068 грн. та енерго аудит на суму 16 625 грн. 

 

Адмінвитрати та витрати на збут: Розподілені адміністративні витрати та витрати на збут зменшилися в порівнянні з минулим роком за рахунок зменшення фактичних складових цих витрат.

 

Доходи: Національна комісія встановила тарифи на централізоване водопостачання з 01.08.2014 р., що дало змогу зменшити ріст збитків за рік, але за 6 місяців підприємство недоотримало доходів за холодну воду на суму 1 468,9 тис. грн. за рахунок несвоєчасного затвердження Комісією тарифу на централізоване постачання гарячої води з 10.12.2014 р.

 

 

2.3. Водовідведення.

 

 

Збитки виникли в зв’язку з додатковими витратами по слідуючим статтям:

 

Амортизація: Збільшення витрат по амортизації в 2014 р. порівняно з 2013 р. спричинено тим, що в 2014 р. були введені в експлуатацію такі ОЗ: АГВТ Шторм 2041 К, решітка механічна грабельна рейкового типу РГР1201-12, мотокоса HUSQVARNA 545 RX 9660159-01.,також деякі основні засоби були повністю амортизовані і нарахування амортизації на них припинилося. 

 

Матеріали: Збільшення матеріальних витрат пов’язано з підвищенням ціни на гіпохлорит натрію на 13%, який необхідний для знезараження стічної води. Також на збільшення витрат вплинуло придбання запасних частин та інших матеріалів, які зросли в ціні (вали для насосів, електродвигун, втулки та інші матеріали). 

 

Заробітна плата та відрахування: Збільшення витрат по заробітній платі за рахунок підняття тарифних ставок відповідно до мінімальної заробітної плати виробничому персоналу в грудні 2013р. 

 

Електроенергія: Витрати на електроенергію по дільниці водовідведення зменшилися за рахунок економії на електроопаленні в приміщенні грат на МОС та КНС АТП через помірно-теплу зиму.  Прямі загальновиробничі витрати: Збільшення загальновиробничих витрат в порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок збільшення витрат на послуги автотранспорту,що пов`язані з підвищенням вартості палива порівняно з минулим роком. Вартість бензину зросла на 55,9 %, дизпалива - на 59,3%. Кількість машино-змін за рік становить -1541,3, що не перевищує планові розрахунки. Збільшилися витрати по сплаті екологічного податку в 2014р. на 17,25% в зв`язку з тим, що підвищився розмір ставок даного податку. Збільшилися інші витрати, це пов`язано з непередбачуваними витратами підприємства, наприклад витрати на енерго аудит 16625 грн., наладка вузла обліку 5329 грн. в 2014 році. Збільшилися витрати на комунальні послуги, так як зросли тарифи на електроенергію, теплопостачання, водопостачання, водовідведення на 24%.

 

Адмінвитрати та витрати на збут: Розподілені адміністративні витрати та витрати на збут зменшилися в порівнянні з минулим роком за рахунок зменшення фактичних складових цих витрат.

 

Доходи: Дохід по дільниці водовідведення збільшився за рахунок підвищення тарифу з 01.08.2014 р. На протязі 4-го кварталу 2014 року була відшкодована різниця в тарифах на суму 2635,8 тис.грн., що дало змогу зменшити збитки по дільниці водовідведення на 4363,29 тис.грн.

 

2.4.Теплопостачання.

 

 

Статті витрат:

 

Амортизація: Збільшення витрат по амортизації за 2014 р порівняно з 2013 р. спричинено тим, що у грудні 2013 р. було введено в експлуатацію теплову мережу на м-ні Будівельників місячний знос, якої становить 5219 тис.грн.

 

Заробітна плата та відрахування: Збільшення витрат по заробітній платі за рахунок підняття тарифних ставок до мінімальної заробітної плати виробничому персоналу в грудні 2013р.,відповідно збільшилися відрахування на соціальні заходи.

 

Витрати на покупну теплову енергію: Витрати за покупну теплову енергію збільшилися за рахунок збільшення вартості 1 Гкал з червня 2014 р. яка становила 62,92 грн/Гкал для бюджетних установ та інших споживачів, а для населення з липня 2014 р. Вартість покупної теплової енергії виросла на 59% порівняно з 2013 р. яка становила 39,64 грн./Гкал. в середньому за рік.

 

Витрати на матеріали: Збільшилися витрати за рахунок підвищення цін, а саме на закупівлю матеріалів на ремонт та підготовку систем опалення до осінньо-зимового періоду (засувки різного діаметру, кришка люків, плити теплотрас). -Паливо-мастильні матеріали збільшилися за рахунок зростання їх вартості в 1,7 рази. При цьому, кількість машино-змін в 2014 р. зменшилась на 8 % в порівнянні з 2013 р. за рахунок раціонального використання автотранспорту та зменшення кількості аварійних ситуацій на тепломережах.

 

Винагорода за послугу банків. Винагорода за послугу банків зросла порівняно з 2013 роком за рахунок збільшення доходів після затвердження нового тарифу на послугу централізованого опалення та гарячої води для населення на 59,218 тис.грн, враховуючи те, що була досягнута домовленість з банками на зменшення відсотків сплати винагороди за збір коштів по комунальних платежах, сам відсоток комісії банків зменшився у 2014 році в середньому з 1,10% до 0,88%.

 

Витрати на комунальні послуги збільшилися в 2014р. в порівнянні з 2013 р. в зв’язку із збільшенням тарифів на електроенергію, централізоване водопостачання, водовідведення та гарячу воду.

 

Адмінвитрати: Розподілені адміністративні витрати зменшилися в порівнянні з минулим роком за рахунок зменшення складових цих витрат.

 

Доходи: Дохід за 2014 рік збільшився за рахунок підвищення тарифів на теплову енергію та послуг з централізованого постачання гарячої води. При цьому, що в опалювальний період зменшилися доходи по централізованому опаленню, так як діючий тариф склав 2,65 грн./м2, що на 6 % менший за попередній тариф 2,82 грн./м2,тобто на 0,17 коп./м2 або 322,1 тис.грн. становить зменшення доходу в 2014 році.

 

2.5. Вивезення побутових відходів.

 

 

Реалізовано послуг по групі вивезення побутових відходів на суму 1 576,5 тис.грн.

 

Витрати з врахуванням адміністративних витрат та витрат на збут склали 1 968.5тис. грн.

 

Збиток по групі вивезення твердих побутових відходів за 2014р. склав 391,9 тис. грн.

 

Основними показниками які вплинули на збільшення витрат в 2014 році це збільшення вартості ПММ та збільшення заробітної плати з відрахуванням на соціальні заходи.

 

Збитки виникли в зв’язку з додатковими витратами по слідуючим статтям:

 

Паливо-мастильні матеріали: Вивезення та збір побутових відходів виконується згідно затвердженого графіку по 7 маршрутах спецавтотранспортом. Витрати на ПММ значно збільшилися в 2014 р. за рахунок збільшення їх вартості в середньому на 55,9% ,в 2013 р.: А76 - 8,67грн./л. без ПДВ, в 2014 р.:А92 –13,52 грн/л. без ПДВ.

 

Заробітна плата та відрахування: Збільшення витрат по заробітній платі за рахунок підняття тарифних ставок до мінімальної заробітної плати виробничому персоналу в грудні 2013 року, відповідно збільшилися відрахування на соціальні заходи.

 

Прямі загальновиробничі витрати та витрати АТУ: Збільшення загальновиробничих витрат та витрат АТУ в порівнянні з минулим роком за рахунок амортизаційних відрахувань в зв'язку з придбанням кузова до автомобіля в березні 2014 року, а також за рахунок збільшення заробітної плати загальновиробничого персоналу автотранспортного управління.

 

Адмінвитрати: Зменшення адміністративних витрат в 2014р.зумовлено економією витрат використання автотранспорту, звільнення від сплати земельного податку, а також інших чинників , які дали змогу зменшити дані витрати.

 

Витрати на збут: В 2014р відбулися зміни в бухгалтерському обліку по розподілу витрат на збут.

 

2.6. Захоронення побутових відходів.

 

 

Збитки виникли в зв’язку з додатковими витратами по слідуючим статтям:

 

Паливо-мастильні матеріали: Збільшення витрат на паливо–мастильні матеріали пов'язані з нестабільною ціною на паливо, вартість яких в 2014р. порівняно з 2013р. зросла в середньому на 45% (ціна на дизпаливо в 2013р. - 8,42 грн. без ПДВ, а в 2014р. - 13,14 грн. без ПДВ), а також збільшенням використання автотранспорту по завезення піску на шарування ТПВ полігону.

 

Заробітна плата та відрахування: Збільшення витрат на заробітну плату пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати в грудні ( з 01.10.12р.-1118 грн., а з 01.12.2013-1218 грн.), заробітна плата в 2014р. порівняно з 2013р. зросла на 10%.

 

Витрати на матеріали: Витрати на матеріали збільшилися за рахунок видачі спецодягу працівникам згідно встановленого терміну, та зростанням цін на закупівлю матеріальних ресурсів.

 

Амортизація: Амортизаційні витрати виросли за рахунок збільшення амортизаційних нарахувань на бульдозер ДТ -75, а також полігону по захороненню побутових відходів.

 

Електроенергія: Зростання цих витрат спричинене підвищенням ціни на електроенергію. В 2013р. середній тариф становив – 0,99 грн/кВт, а в 2014р. – 1,06 грн/кВт, що на 7% більше.

 

Екологічний податок: Зросла сума екологічного податку за рахунок збільшення податкового зобов'язання у зв'язку із змінами в податковому кодексі.

 

Загальновиробничі витрати та витрати АТУ: Зростання витрат АТУ спричинене збільшенням заробітної плати загальновиробничого персоналу автотранспортного управління.

 

Адміністративні витрати: Розподілені адміністративні витрати зменшилися в порівнянні з минулим роком за рахунок зменшення фактичних складових цих витрат.

 

Витрати на збут: Зростання витрат на збут зумовлене підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.02.2014р. та за рахунок зміни в бухгалтерському обліку по розподілу витрат на збут. Всі вищеназвані економічні чинники призводять до збільшенню витрат на послугу по захороненню побутових відходів та перегляду тарифу на захоронення твердих побутових відходів.

 

2.7. Автотранспортне управління.

 

 

По автотранспортному управлінні в 2014 році збитки складають 1 696,2 тис.грн. за рахунок того, що транспорт не повністю задіяний. При фактично відпрацьованих 7 589,7 маш/змін, невихід автотранспорту склав 2681,3 маш/змін, тобто коефіцієнт виходу автотранспорту становить 0,65 при нормативному коефіцієнті 0,85. Усереднена вартість маш/зміни за 2013 р - 484,53 грн, у 2014 р – 476,01 грн. Фактором який вплинув на вартість маш/зміни є незначне зменшення фактичних витрат та зменшення кількості машино-змін в 2014 р.

 

Враховуючи проведені зміни в 2014 році, збільшення витрат відбулося за рахунок адміністративних витрат віднесених на витрати автотранспортного управління, в 2013 р. розподілялися тільки по підрозділам. За період 2013 року підприємством було придбано автомобіль Ваз-2170, тим самим призвело до збільшення амортизаційних нарахувань в 2014 році. Змінився облік паливо-мастильних матеріалів, тобто витрати ПММ відносяться по підрозділах в яких був задіяний автотранспорт.

 

2.8. Утримання благоустрою міста.

 

 

Управління благоустрою понесло збитки за 2014 році на суму 1137,0 тис.грн, так як не всі витрати по управлінні відшкодовувалися коштами місцевого бюджету, а саме: 

 

- адміністративні витрати – 486,0 тис.грн.;

- матеріальні витрати, запчастини, товарно-транспортні витрати – 182,9 тис.грн.;

- електроенергія – 17,3 тис.грн.;

- знос основних засобів – 450,8 тис.грн.

 

2.9. Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по ЖЕД № 1-4.

 

 

Збитки виникли в зв’язку з додатковими витратами по слідуючим статтям:

 

Матеріальні витрати. Основні фактори збільшення матеріальних витрат в порівняння із 2013 роком – це збільшення об’ємів виконаних ремонтних робіт в під’їздах житлових будинків: 2013 рік виконано ремонт в 27-ми під’їздах – 2014 рік в 54 –х під’їздах, придбано в повному обсязі матеріали для проведення підготовки до осінньо-зимового періоду, а також значною мірою вплинуло подорожчання товарно-матеріальних цінностей на протязі 2014 року.

 

Заробітна плата та відрахування: Збільшення витрат по заробітній платі за рахунок підняття тарифних ставок відповідно до мінімальної заробітної плати виробничому персоналу в грудні 2013р.,а також збільшилися відрахування на соціальні заходи.

 

Електроенергія: витрати по статтям електроенергія сходових кліток та електроенергія ліфтів, зросли в порівняння із 2013 роком за рахунок збільшення вартості кВт/години із 0,304 грн./кВт/год. до 0,3495 грн./кВт/год. з червня 2014 року.

 

Технічне обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації: витрати по даним послугам збільшені в порівнянні з 2013 роком за рахунок несплати за ненадані в повному обсязі послуги ПАТ "Рівнеліфт" в липні, серпні 2013 р.

 

Послуги СЕС: витрати по даній послузі виросли в порівнянні з 2013 роком за рахунок надання в 2014 р. цієї послуги в повному обсязі, тобто на 95 % (проведені дезінсекційні та дератизаційні роботи на площах підвалів ж/б виходячи із їх фактичної величини).

 

Протипожежна автоматика: – витрати по даній статті зменшилися, у зв’язку із зменшенням об’ємів по експлуатаційному обслуговуванню установок пожежної сигналізації у 2014 р. порівняно з 2013 роком, за рахунок систем які на даний час не експлуатуються - Перемоги 44, 46; Вараш 21. Оплата за період 2014 р. проводиться по системі тільки одного ж/б Перемоги 7.

 

Загальновиробничі витрати: Основні фактори, що вплинули на збільшення загальновиробничих витрат в порівнянні з 2013 роком: заробітна плата - внаслідок підвищення заробітної плати 01.02.2014 р. відповідно до розмірів установлених Держбюджетом на 2014 р.; амортизаційні витрати – за рахунок придбання орг. техніки в 2014 р., інструментів та інвентарю, а також амортизаційні відрахування адмін.будівель ЖЕД № 1÷4. Розподілення ТЗВ - за рахунок збільшення вартості товарно-матеріальних цінностей. Витрати на комунальні послуги на власні потреби збільшилися в 2014 р. в порівнянні з 2013 р. в зв’язку із збільшенням тарифів на електроенергію, централізоване водопостачання, водовідведення та гарячу воду.

 

Послуги автотранспорту в порівнянні із 2013 р. зменшилися за рахунок раціонального використання автотранспорту, факт використання машино/змін в 2013 році складав 945,3 м/з., в 2014 році 476,01 м/з.

 

 

3. Висновок.

 

3.1. Основні досягнення. Основним досягненням в господарській діяльності підприємства у 2014 році є забезпечення стабільного функціонування всієї комунально-інженерної інфраструктури міста та збереження фінансової стабільності. Щодо виконання своїх зобов’язань по наданню житлово-комунальних послуг згідно статутної діяльності КМКП, то вони виконуються якісно та в повному обсязі. Про це свідчить безперебійна та цілодобова подача холодної та гарячої води, своєчасне підключення будинків до системи теплопостачання та якісне опалення житлових будинків, належне прибирання прибудинкових територій та доріг міста із своєчасним вивезенням сміття та побутових відходів.

 

Здобутком підприємства у фінансовій стабільності є проведена робота та досягнута домовленість між підприємством та керівництвом ВП «Рівненська АЕС» за участю міського голови та ДП НАЕК «Енергоатом» про реструктуризацію існуючої заборгованості, яка накопичилася за період 2011-2014 роки на загальну суму 44 183,9 тис.грн. за послуги водо, теплопостачання. На виконання цієї домовленості в судовому порядку були укладені мирові угоди. Це надало можливість уникнення блокування рахунків КМКП, що могло призвести до повного паралічу діяльності підприємства.

 

Важливим для підприємства є також те, що у 2014 році було виконано великий обсяг робіт з економічного обґрунтування витрат підприємства у своїй багатогалузевій діяльності (КМКП є єдиним підприємством на Україні, що надає весь спектр житлово-комунальних послуг та має ліцензовану діяльність) та затверджено нові тарифи Постановами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Результатом цієї проведеної роботи є зупинення зростання збитків по видах діяльності таких як водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

 

Крім того, прийняті рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради про встановлення нових тарифів на вивезення твердих побутових відходів та тарифів на послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, які введені в дію з 01.01.2015 року.

 

Кузнецовським МКП у 2014 році стягнуто рішенням суду 5 754,62 грн. штрафних санкцій нарахованих боржникам. Зменшено в судовому порядку штрафних санкцій на загальну суму 175 701,26 грн. А також заощаджено коштів виконавчого збору у 2014 році на загальну суму 1 400 523,50 грн.

 

Разом з тим, підприємство у своїй господарській діяльності на протязі 2014 року прикладало всіх зусиль для зменшення адміністративних та виробничих витрат. Для зменшення адміністративних витрат було скорочено кількість легкових автомобілів керівників з 4 –х до 1-ї, що дало економію коштів в сумі 509,67 тис.грн. за 2014р.

 

Також досягнута домовленість з банками на зменшення відсотків сплати винагороди за збір коштів по комунальних платежах, що дало економію в сумі 176,5 тис.грн. за 2014 рік.

 

При цьому, було зменшено фонд оплати праці в частині зменшення розміру вислуги років, відмінено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки, відмінену виплату коштів до ювілейних дат, призупинено доплати за суміщення тимчасово відсутніх працівників. Економія річного фонду заробітної плати склала 945,5 тис.грн.

 

В січні 2015 року прийнятий трудовим колективом Колективний договір, де не зазначена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки та ювілейних дат.

 

Підприємство працює також на зменшення витрат по використанню електроенергії. Розроблені заходи по енергозбереженню надали змогу зменшити витрати електроенергії на об’єктах водопостачання та водовідведення на суму 216,3 тис.грн. Проведення всіх вище перерахованих заходів та встановлення економічно обґрунтованих тарифів направлено на забезпечення беззбиткової діяльності підприємства. Але разом з тим, в діяльності підприємства залишилися проблемні питання.

 

3.2. Проблемні питання.

 

Проблемним питанням для підприємства є те, що Постановами НКРКП встановлено тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, на постачання теплової енергії, послугу з централізованого постачання гарячої води та опалення з нульовим рівнем рентабельності. Це призводить до того, що при різкому зростанні цін в нинішніх умовах встановлені тарифи через місяць стають збитковими та не забезпечують повного відшкодування вартості послуг. Але при цьому, ліцензована діяльність постановляє обов’язкові відрахування коштів на окремі рахунки для виконання інвестиційних програм. Таким чином, у підприємства не залишається обігових коштів для придбання витратних матеріалів та оплати реструктуризованих боргів перед ВП «Рівненська АЕС». А так як Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» до структури тарифів не можуть включатися суми попередньої заборгованості (неустойки), штрафів та пені, то у підприємства відсутнє джерело для погашення попередньої реструктуризованої заборгованості.

 

Проблемним питанням є також те, що на станом на 01.01.2015 року різниця в тарифах для відшкодування КМКП складає 11 732,9 тис.грн, що є прямою заборгованістю КМКП перед ВП «Рівненська АЕС» за 2013-2014 роки. Постанови КМУ про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 2015 рік не прийнята, а борг підприємству залишився.

 

Проблемним питанням для КМКП є також та обставина, що неодночасно встановлюються та коригуються тарифи НКРЕКП для ВП «Рівненська АЕС», як виробника послуг, та для КМКП, як споживача цих послуг з послідуючим наданням їх населенню та іншим споживачам міста, при цьому підприємство зазнає значних збитків.

 

Всі вищеназвані проблеми не залежать від діяльності підприємства, а можуть бути вирішеними лише на урядовому рівні. А без такого вирішення підприємство приречено до збиткової діяльності та нарощування заборгованості. Іншим виходом із ситуації, що склалася на даний час, є виділення ліцензованої діяльності в окрему юридичну структуру.

 

 

Звіт про основні показники та роботу КМКП складений на підставі:

 

- балансу КМКП станом на 31.12.2014 року;

- звіту про фінансові результати КМКП за 2014 рік;

- іншої бухгалтерської, економічної та технічної документації.

Всього коментарів: 3
1
Структура КМКП | 30.04.2015 | 23:20
+ (0) -
2
самсам | 06.05.2015 | 14:08
+ (0) -
Боже памятник можна поставити за таку проведнну роботу як дивитися очима собачими людям у вічі нічого з переліку не виконувати а гроші в кишені красти.Невже не бояться Божоі справедливості брехкни та злодіі начніть господарювати а не кошти з людей здирати
3
Олександр | 14.05.2015 | 23:04
+ (0) -
Холодна вода з гарячого крана - поки це буде продовжуватись, для кого ця показуха?
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 1097
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9239

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів