34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Міська рада 7 // Розподілили обов’язки між міським головою та його заступниками

Розподілили обов’язки між міським головою та його заступниками

04.01.2016

14

2757

Відповідно до розпорядження міського голови Сергія Анощенка затверджено розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кузнецовської міської ради та керуючим справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Окрім того, у розпорядженні зазначено, що у разі відсутності міського голови його обов’язки виконуватиме заступник міського голови Володимир Грушевський.

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ виглядатиме наступним чином:

 

 

Міський голова Анощенко Сергій Іванович

 

Очолює міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань. Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Забезпечує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету. Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до міської сфери управління. Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності у виконавчих органах міської ради. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах міської ради.

 

Координує роботу: юридичного відділу, відділу з питань режимно-секретної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, відділу кадрової політики, нагороди та запобігання корупції, відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного спеціаліста, землевпорядника виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, головного спеціаліста з обліку житла виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

 

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади.

 

Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначені даним розпорядженням.

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Кузнецовської міської ради

– Грушевський Володимир Валерійович

 

У випадку відсутності чи неможливості виконання своїх функцій міським головою та особою, на яку покладено виконання його обов’язків, виконує повноваження, зазначені в частині 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за виключенням питань, що стосуються діяльності міської ради.

 

Уповноважений представляти інтереси виконавчого комітету міської ради в будь-яких підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, перед фізичними особами, у нотаріуса з питань підписання договорів, які укладає виконавчий комітет міської ради, в тому числі договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, що закуповуються за державні кошти, а також підписувати договори з питань фінансово-господарської діяльності та фінансові документи.

 

Відповідає перед міським головою за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в галузі житлово-комунального господарства та благоустрою, управління комунальною власністю територіальної громади міста, містобудування і архітектури, окремих повноважень у галузі будівництва, у сфері соціально-економічного розвитку, транспорту та зв’язку, охорони навколишнього природнього середовища.

 

Забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом в місті. Організовує здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Забезпечує координацію роботи виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів з міськими комунальними підприємствами.

 

Забезпечує реалізацію інноваційної політики в місті, залучення інвестицій у виробничу сферу, створення умов для розвитку підприємництва. Забезпечує організацію та координацію роботи по прийому міжнародних та урядових делегацій.

 

Відповідає за впровадження та вдосконалення Системи управління якістю. Координує діяльність громадських об’єднань з охорони громадського порядку та кордону. Забезпечує координацію діяльності заступників міського голови, керуючого справами, виконавчих органів міської ради.

 

Координує роботу: відділу комунальної власності, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділу містобудування та архітектури, відділу господарського забезпечення, відділу економіки, відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Забезпечує координацію роботи виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів з міськими комунальними підприємствами у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства.

 

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради в межах розподілу функціональних обов’язків.

 

У разі відсутності заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кузнецовської міської ради Грушевського Володимира Валерійовича або неможливості виконання ним своїх обов’язків, його обов’язки покладаються на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кузнецовської міської ради Зубрецьку Ніну Олексіївну.

 

Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначені даним розпорядженням.

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Кузнецовської міської ради

– Зубрецька Ніна Олексіївна

 

Уповноважений представляти інтереси виконавчого комітету міської ради в будь-яких підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, перед фізичними особами.

 

Відповідає перед міським головою за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в галузі бюджету, фінансів та цін, реформування системи фінансових відносин та механізму виконання боргових, податкових зобов’язань, соціального захисту населення, охорони здоров’я, роботи з громадянами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

Координує роботу з питань охорони праці в м. Кузнецовськ.

 

Координує роботу: фінансового управління, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, Кузнецовський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Організовує взаємодію виконавчих органів міської ради з СМСЧ №3, Кузнецовським міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

 

У разі відсутності заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кузнецовської міської ради Зубрецьку Ніну Олексіївну або неможливості виконання ним своїх обов’язків, його обов’язки покладаються на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кузнецовської міської ради Грушевського Володимира Валерійовича.

 

Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначені даним розпорядженням.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради

– Міцюк Віктор Васильович

 

Відповідає за організацію роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, здійснює контроль за станом організаційної роботи та діловодства у виконавчих органах ради. Відповідає за виконання виконавчими органами ради повноважень, визначених чинним законодавством України щодо організації підготовки та проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, місцевих виборів, Всеукраїнського та місцевих референдумів.

 

Уповноважений представляти інтереси виконавчого комітету міської ради в будь-яких підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, перед фізичними особами, у нотаріуса з питань підписання договорів, які укладає виконавчий комітет міської ради, в тому числі договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, що закуповуються за державні кошти, а також підписувати договори з питань фінансово-господарської діяльності та фінансові документи.

 

Відповідає перед міським головою за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері освіти, культури, фізкультури і спорту, сім’ї, молоді, в галузі оборонної роботи по здійсненню заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді.

 

Координує роботу: апарату управління ради та виконавчого комітету, архівного відділу, відділу у справах сім’ї та молоді, відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики, комітету з фізичної культури та спорту, організаційно-контрольного відділу, управління освіти, відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

 

Координує підготовку пропозицій і матеріалів міському голові про створення відділів, управлінь, інших служб міської ради, їх структури, а також підготовку пропозицій щодо призначення посадових осіб апарату міської ради та її виконкому.

 

Організовує відповідно до чинного законодавства роботу із зверненнями громадян. Здійснює контроль за матеріально-технічним забезпеченням діяльності виконавчого комітету міської ради. Несе відповідальність перед міським головою за здійснення виконкомом міської ради повноважень, передбачених статтями 37 та 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у сфері вирішення питань адміністративно-територіального устрою та галузі відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

 

Організовує взаємодію виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів з релігійними організаціями.

 

Забезпечує щоквартальне планування роботи виконавчого комітету міської ради і контроль за виконанням передбачених заходів. Контролює своєчасність підготовки до засідань виконавчого комітету міської ради проектів рішень та інших документів, доведення до відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, установ, організацій, а також посадових осіб і громадян рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови.

 

Підписує додатки до розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради. У разі відсутності керуючого справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради Міцюка Віктора Васильовича або неможливості виконання ним своїх обов’язків, його обов’язки покладаються на секретаря Кузнецовської міської ради Шумру Ірину Вікторівну.

 

Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначені даним розпорядженням.

Всього коментарів: 14
1
12345 | 06.01.2016 | 16:25
+ (0) -
Дивне розприділення обовязків. Чи, можливо, ми не так розуміємо ст. 42 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", де в п.2 зазначено: "У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови  у звязку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також уразі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської.селищної, міської ради". Такі повноваження, як у пана Грушевського в частині виконання обовязків міського голови, ніяким законом не прописані. Відповідні повноваження серед иісцевих рад можуть мати лише заступники голів районних рад у місті, районних рад, перші заступники голів обласних рад (ст. 56, п. 6 ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні"). Чергове ноу - хау міського голови чи незнання законів України секретарем міської ради з юридичною совітою та новоспеченим заступником Грушевським?
2
Іван. Він же Сум | 06.01.2016 | 19:16
+ (0) -
А з місцями під гаражі, все таки, цікаво виходить. Бо, доводилось чути, на ділянці біля ретранслятора окремі наші спритники по декілька, навіть по 5-6 дозволів отримали й помаленьку будують "на продаж". Правда, Петре? Чи ти цього не знаєш? Депутати, підкажіть незнаючому голові й наведіть у тому лад. Чи й ви "у долі"?..
3
Ккку | 13.01.2016 | 08:08
+ (0) -
Так і Куц їх пороздавав. Що ж ви хотіли.
4
8484848 | 13.01.2016 | 13:05
+ (0) -
Так Куца за це всі в зубах і по сей день носять а Анощенко білий і пухнастий навіть ніхто словом не обмовився. Напевно тому, що сайт 34400 служить Анощенкові. Бюджет міста прийняли але про нього нічого не чути куди гроші поділили мовчок. А минулі роки на кожному перехресті кричали , що подерибанили гроші.
5
Вова з Лопухівки. Він же Сум | 15.01.2016 | 16:56
+ (0) -
Пане Анощенко, так стукніть кулакои. Наведіть лад із розподілом. Поможіть Ширку і не давайте, щоб Ваше ім"я ще й через якісь там "ліві" гаражі полоскали! Чи слабо наступити на ще один міжусобойчик?!
6
Іван. Він же Сум | 15.01.2016 | 17:11
+ (0) -
Так хто все таки має підтримувати належний порядок у парковій зоні з боку автовокзалу? Бо там уже все настільки запущено й засмічено, що тільки вовків не вистачає!  Кому із нових начальників це доручено, хто відповідатиме?
Це ж сором дивитись. Кожен, хто приїздить до міста й сходить з автобуса, бачить цю неприглядну картину. Ще й тижби придлудних собак кожного там атакує. Чи це навмисне їх там розводять, щоб ніхто нікуди свого носа не сунув і нічого не бачив?!
7
А. Непийпиво | 16.01.2016 | 13:23
+ (0) -
Агов, нова владо! Живемо на Рівненщині, а обласне рівненське телебачення навіть "по тарілці" не бачимо, хіба які новини по кабельному. Чому так? Можливо, пора вже вирішити цю проблему. Як ви гадаєте, депутати?..
8
жук | 16.01.2016 | 13:45
+ (0) -
Купи Т2 і насолоджуйся РТБ (29 канал) круглосуточно.
9
12345 | 16.01.2016 | 22:06
+ (0) -
Яка коротка память у дописувачів про гаражі біля ретраслятора. Яким боком туди Куц? Там ті гаражі почали будувати ще при Жданюку. Знайшли мені захисника "трудящих" Ширка. Зрозуміло, у нас брудом облити Куца - це раз плюнути. Наш люд схаває все. Ви б краще, шановні, поцікавились міським бюджетом. Чому досі нічого ніде немає?
54321 | 17.01.2016 | 15:56
+ (0) -
Для того, хто дуже "цікавиться"
http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/economics.aspx?id=budget
vfyz | 17.01.2016 | 21:35
+ (0) -
Пане Міцюку,Вам беде те що і Ковальчуку,це бувший заступник Анощенка, Вам надали право підпису, аде ж інші заступники.на шквалт Грушевського Зубрецької, Все зроблено по хитрому, всі деребать , а відповідає МІЦЮК. Те ,що треба!
А. Непийпиво. Він же Сум | 18.01.2016 | 08:58
+ (0) -
Для Жука. Ну я то куплю, напружусь і куплю, хоча вже й маю супутникове. Але ж решта людей, хто не має змоги купити "тарілку", а також розкошувати кабельним - як вони дивитимуться Рівне?! Аніяк. Отож то й воно! А потрібно ж зовсім небагато. І тоді така змога появиться у всіх: як не як, Рівне - наш обласний центр. Та й депутатів до обласної ради ми вибираємо регулярно. А що там робиться - мало хто знає.
А. Непийпиво. Він же Сум | 18.01.2016 | 09:07
+ (0) -
Правильно! А то й по селах - за кілька кілометрів від Кузні, вже нічого не видно. Хоча ж є височенний ретранслятор. Домовляйся, владо, встановлюй більш потужне обладнання - і хай населення міста і всієї володимиреччини користується!
І. Надін. Він же Сум | 18.01.2016 | 09:15
+ (0) -
А отим обласним депутатам та Яніцкому (він же теж, напевне, зацікавлений, щоб у нашому регіоні було повносправне телебачення?) першими й потрібно впрягатися, щоб вирішити цю проблему. А то бачимо кого завгодно і що завгодно, а те, що в нас - біла пляма!
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 1053
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9197

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів