34400.net
Кузнецовськ/Вараш - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Освіта // Звіт про роботу управління освіти Кузнецовської міської ради за 2010 рік

Звіт про роботу управління освіти Кузнецовської міської ради за 2010 рік

07.02.2011

0

5048

Спрямовуючи діяльність всіх закладів освіти міста на практичну реалізацію положень Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, регіональних освітніх програм, Програми розвитку освіти міста Кузнецовська на 2008-2011 роки, управління освіти, адміністрація закладів докладали зусиль щодо забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення престижу професії вчителя, підвищення їх соціального статусу.
На протязі 2010 року діяльність управління освіти була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.
Упродовж 2010 року вирішувалися такі завдання:
- створення необхідних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;
- забезпечення особистісно орієнтованої освіти та виховання;
- підвищення рівня результативності виховного процесу, соціальної активності кожного учня, окремих груп, класних і загальношкільних колективів;
- удосконалення системи моніторингу якості освітніх послуг;
- забезпечення державної політики щодо охорони життя, здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
- удосконалення кваліфікації керівників як інноваторів освітнього процесу;
- підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;
- якісне проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11 класів;
- комплексно-цільовий підхід в управлінні освітнім процесом.
Освітня система міста повністю задовольняла потреби населення в здобутті дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

Дошкілля – перша сходинка до школи

З усіх ланок освіти чи не найважливішою є дошкільна, адже дошкільний вік – це базовий етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості. 

Забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками здійснюють 9 дошкільних навчальних закладів та дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів №1 та №10.

У дошкільних навчальних закладах працює 332 педагогічних працівники . Мають педагогічне звання «вихователь-методист» - 75 педагогів, педагогічне звання „старший вихователь” – 10 педагогів.

Дошкільною освітою охоплено 2478 дітей, що становить 70,0 відсотків від загальної кількості дітей дошкільного віку з 1 року до 6 років, а діти віком від 5 до 6 років охоплені дошкільною освітою на 100 відсотків, всього – 522 вихованці. В зв’язку з покращенням демографічної ситуації у місті з вересня місяця 2010 року кількість груп у ДНЗ збільшилась на 1, відкрито додатково групу у дошкільному навчальному закладі №7.

У 2010 році на КФК 070101 Дошкільні навчальні заклади було виділено 19 023 310,00 грн. Утримання однієї дитини в дошкільному навчальному закладі склало 8 898,51 на рік ( 741,54 на місяць).

Належним чином організоване харчування дошкільників, середня вартість харчування однієї дитини в день становить 12,7 гривень.

Дошкільні навчальні заклади упродовж звітного періоду працювали за визначеними статутною діяльністю пріоритетними напрямками, а саме: художньо-естетичним – ДНЗ №8, фізкультурно-оздоровчим – ДНЗ №4, ДНЗ №2, гуманітарним – ДНЗ №3,5,6,7, НВК №1, еколого-природничим – ДНЗ №12, інтелектуальним – НВК №10, ДНЗ №11. Упродовж звітного періоду педагоги-дошкільники використовували в своїй роботі понад 10 різних альтернативних, інноваційних програм та методик , які сприяли інтелектуальному та загальному розвитку дитини ( навчання раннього читання, елементи розвивального навчання, методика теорії розвитку винахідницьких завдань, раннє формування сенсорних еталонів, фізичний розвиток на ранньому етапі, інтелектуальні ігри, музичне виховання, мовленнєве спілкування та компенсуюче виховання тощо).

Велика увага приділяється громадянському, естетичному, валеологічному, фізичному розвитку дітей. Продовжують функціонування дошкільні групи (всього 6 ), у яких навчання і виховання дошкільників здійснюється за альтернативною педагогікою Марії Монтессорі.
Дошкільна освіта нашого міста забезпечує збалансований розвиток дитини , узгодженість в її житті основних тенденцій самореалізації , саморозвитку та самозбереження , сформованість базису особистісної культури. Особливу увагу педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів приділяли розвитку особистості дошкільника, вихованню шанобливого ставленння до сім”ї, родини, держави, забезпечили якісну підготоку до школи та до подальшого життя.
Налагоджена тісна співпраця з науковцями кафедри дошкільної педагогіки і психології РДГУ, Київською школою Монтессорі. Протягом п’яти років підтримуються зв’язки з Запорізьким ОІППО. Належним чином поставлена фізкультурно-оздоровча робота, цілорічно працюють плавальні басейни, що сприяє зміцненню здоров’я малюків.
Кожен дошкільний навчальний заклад в повному обсязі реалізовує Базовий компонент як державний стандарт дошкільної освіти.
Дошкільні заклади міста мають високий рейтинг серед дошкільних навчальних закладів області. Дошкільні навчальні заклади №4,8,11 атестовані з відзнакою.
Серед дошкільних навчальних закладів був проведений міський етап конкурсу „Кращий дошкільний навчальний заклад року”. Переможцем став дошкільний навчальний заклад №7, який у обласному етапі конкурсу посів ІІІ місце та був нагороджений грошовою премією 4 000 гривень на поповнення матеріальної бази закладу та завідувачка Л.Верешко нагороджена грошовою премією у розмірі 1 400 гривень.
На належному рівні проводились методичні тижні, в ході яких розглядались важливі питання, що стосуються дошкільної освіти, організовувались відкриті заходи, виставки методичних та дидактичних посібників, огляди предметно-розвивального середовища.
Успішно пройшли творчі звіти вихователів, що атестувалися на встановлення вищої категорії і присвоєння ( підтвердження) педагогічного звання «вихователь-методист».
Дошкільна освіта міста постійно знаходиться в пошуку нових досягнень та пріоритетних перетворень.
В дошкільних навчальних закладах міста створені умови для сприятливого виховання у дітей усвідомленого ставлення до власного здоров’я (фізичної, психічної, духовної й соціальної складових) як єдиного цілого, та розвивати здатність до "творення” власної тілесної організації в найбільш прийнятних для кожної конкретної дитини формах.


Загальна середня освіта

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти забезпечують 8 навчальних закладів. У тому числі : гімназія- 1, загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – 5, шкільні підрозділи навчально-виховних комплексів „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” – 2. 

У загальноосвітніх школах №№ 1,2,3,4,5, гімназії було відкрито класи з поглибленим вивченням окремих предметів (24 класи, 609 учнів) та профільні класи (26 класів, 585 учнів). 

У 217+7 класів ІПК класах навчається 5274 + 57 ІПК учнів (всього 224 класи, 5331 учень), що менше на 5 класів та 126 учнів, ніж у попередньому навчальному році та менше на 18,5 ставок педагогічних працівників. Вивільнення педагогічних працівників не відбувалось, вчителі залишились працювати на неповне тижневе навантаження. Середня наповнюваність учнів у класах складає 24,3, на тому ж рівні, що у минулому році. У 2010-2011 навчальному році 22,1% учнів навчаються у другу зміну, що на 0,6% більше ніж у минулому році.

На КФК 070201 Загальноосвітні навчальні заклади у 2010 році було виділено 29364839,00 грн. У 2010 році утримання одного учня становить 5 347,60 гривень на рік і 445,63 грн. на місяць. 

Учні загальноосвітніх навчальних закладів на 100 відсотків забезпечені гарячим харчуванням.
Для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальні заклади, створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами. Станом на 01.01.2011 року на індивідуальному навчанні перебуває 42 учні. Здобуття базової та повної загаль­ної середньої освіти екстерном організовано на базі загальноосвітньої школи № 3.

Працює 17 груп продовженого дня. Сформовані спеціальні медичні групи для дітей з послабленим здоров'ям для занять фізичною культурою в усіх загальноосвітніх навчальних закладах.

Забезпеченість навчальними підручниками становить 97 %.
Атестаційною комісією управління освіти атестовано 154 педпрацівники, з них: встановлено вищу кваліфікаційну категорію – 39 чол., підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – 81 чол., встановлено І категорію – 5 чол., підтверджено І категорію – 3 чол., присвоєно педагогічні звання „ вчитель – методист”- 8 чол., „старший вчитель” – 19 чол, „вихователь – методист” – 13 чол., „старший вихователь”- 2 чол.; підтверджено педагогічне звання : „ вчитель- методист”- 8 чол., „старший вчитель” – 18 чол, „вихователь – методист” – 10 чол., „старший вихователь”- 1 чол.
Педагогічними кадрами забезпечені всі заклади освіти. В загальноосвітніх навчальних закладах працює 560 педагогічних працівників.

Серед педагогічних працівників за звітний період нагороджені грамотою Міністерства освіти і науки України - 2 вчителів, нагрудним знаком „Відмінник освіти України” – 3, нагрудним знаком „Василь Сухомлинський” – 1, нагрудним знаком „Софія Русова” - 1 працівник. У ЗНЗ працює 315 вчителів з вищою категорією, 132 мають педагогічне звання „старший учитель”, 51 – „вчитель-методист”.

Продовжує функціонувати Положення про встановлення надбавок вчителям, які підготували переможців ІІІ та ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад та переможців ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. До Дня працівників освіти кращим педагогам міста ( 3 чол.) була вручена премія міського голови у розмірі двох посадових окладів спеціаліста вищої категорії. Працівників закладів було премійовано за виконання косметичних ремонтів по підготовці до початку навчального року. Педагогічним працівникам виплачено щорічну грошову винагороду.
Метою освітньої діяльності управління освіти, навчальних закладів було і залишається питання створення умов для формування конкурентноздатної, компетентної особистості з потребою в самовираженні, з громадянським світосприйманням, з почуттям відповідальності за долю країни.

Результативність освітньої діяльності в місті вивчалась за такими напрямками: 

- вивчення стану навчання , виховання та рівня навчальних досягнень учнів із фізики, астрономії, біології, екології, природознавства, захисту Вітчизни;
- стан виховної роботи у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
- стан організації управлінської діяльності у закладах освіти;
- аналіз навчальних досягнень учнів зі всіх навчальних дисциплін;
- проведення експертних контрольних робіт з математики й української мови;
- участь випускників ( 460 випускників із 482) у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Ефективність комплексних заходів управління та закладів освіти щодо підвищення інтелектуального й освітнього рівня школярів підтверджена результатами державної підсумкової атестації, кількістю випускників шкіл, які нагороджені золотими й срібними медалями, похвальними грамотами й листами, а також кількістю випускників, які продовжать навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації.
За підсумками 2009 - 2010 навчального року:
- до наступного класу переведено 4435 учнів;
- закінчили 9 класів – 540 випускників, з них одержали свідоцтво відзнакою 30 дев'ятикласників;
- закінчили 11 клас 482 учні, з них 22 - нагороджені золотою медаллю, 9 - срібною;
- 70 випускників нагороджені Похвальними грамотами "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів"

Одержані знання випускники 4, 9, 11 класів підтвердили результатами контрольних робіт з математики й української мови, які були проведені управлінням освіти у травні 2010 року. Так, на достатньому та високому рівнях було написано 71,1% робіт. Також 68,7% випускників 9, 11 класів склали державну підсумкову атестацію на достатньому й високому рівнях.
Випускники показали хороші результати при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України, біології, фізики, географії, хімії, іноземних мов. Четверо випускників 11-х класів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів з одного предмета ( географія -, гімназія; математика -3, ЗОШ №1,2,3).
З метою створення умов для розвитку у школярів інтелектуальних, творчих здібностей, наукового мислення, пізнавальної активності, надання їм ґрунтовних, міцних знань, озброєння їх практичним розумінням основ наук в навчальних закладах організовано роботу гуртків, семінарів, факультативів впроваджено поглиблене вивчення окремих предметів. В 10-11 класах запроваджено профільне навчання. В навчальних планах закладів передбачаються години варіативної частини для роботи з обдарованими учнями.
Загальноосвітні навчальні заклади забезпечено у повному обсязі сучасними комп’ютерними комплексами з ліцензійним програмним забезпеченням , що становить 11,7 учня на один комп’ютер.
Всі заклади освіти міста підключені до мережі Інтернет, забезпечено використання мережі Інтернет.
Всі загальноосвітні навчальні заклади атестовані.
Протягом січня-лютого 2010 року 64 учні загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін.
За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін серед навчальних закладів області команда міста зайняла ІV місце ( в минулому році ІХ), набравши 51 бал. 29 юних олімпійців стали переможцями, зайнявши 2 перших місця, 10 других місць, та 17 третіх місць.
Серед переможців 16 гімназистів, 5 учнів загальноосвітньої школи № 3, 4 учні загальноосвітньої школи № 1, 2 учні загальноосвітньої школи № 4, по 1 учню загальноосвітніх шкіл № 2,5. У ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з географії диплом І ступеня виборов Івашин Віталій учень 11 класу гімназії.
Зростає інтерес учнівської молоді до науково-дослідницької роботи в системі МАН України. Слід відмітити, що кількість юних дослідників у цьому навчальному році збільшилась. Залучились до дослідницької роботи учні 3 - 7 класів. У січні 2010 року на І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт було подано 81 роботу, що на 9,9 % більше ніж у минулому році Учасниками конкурсу були 76 слухачів, 1дійсний член та 5 кандидатів в дійсні члени 2009р. Конкурс відбувався у 32 секціях восьми відділень. Відділення філології та мистецтвознавства представляли 24 учні, історико-географічне відділення - 16 учасників, відділення математики 7, відділення фізики та астрономії – 6, відділення економіки – 3, відділення комп’ютерних наук – 5, технічне відділення – 5, хіміко-біологічне відділення – 14.
Призові місця між навчальними закладами розподілені таким чином: Кузнецовська гімназія - 21 призове місце ( І – 7, ІІ – 9, ІІІ – 5), ЗОШ № 4 – 15 місць (І -8, ІІ -6, ІІІ – 1), ЗОШ № 1 – 14 місць (І – 8, ІІ – 3, ІІІ – 3), ЗОШ № 3 – 12 місць ( ІІ – 4, ІІ – 2, ІІІ – 6), ЗОШ № 2 – 9 місць ( І -3, ІІ – 3, ІІІ – 3), ЗОШ № 5 -2 місця ( І – 1, ІІІ - 1).
У лютому 28 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. З них: 7 учнів Кузнецовської гімназії, 7 учнів ЗОШ № 1, 3 учнів ЗОШ № 2, 4 учнів ЗОШ № 3, 6 учнів – ЗОШ № 4, 1 учень ЗОШ № 5.
За результатами підсумкової сесії Рівненської Малої академії наук учнівської молоді команда міста посіла 10 місце і здобула 11 призових місць (у 2005 р. – 3, у 2006 р. – 9, у 2007р. – 14, у 2008 р. -16, у 2009 р. - 9). З них: І місць – 1, ІІ – 3, ІІІ – 7.
У ІІІ етапі конкурсу в секції «технології програмування» брав учень ЗОШ № 2 .
Переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика були відзначені грошовою винагородою, а вчителям, які їх підготували, встановлено доплати до посадових окладів.
У 16 предметних олімпіадах на II етапі взяли участь 900 учнів ЗНЗ та ПТУ. Найчисельнішими були олімпіади з математики (125 учасників), української мови (93 ), географії (88), фізики (82), хімії (83), історії (77).
У відповідності до кількості зайнятих призових місць на всіх проведених олімпіадах найкращі результати показали учні Кузнецовської гімназії, які здобули 69 призових місць ( в минулому році 66). З них: 18 (в 2009 р – 21) перших, 26 (в 2009 р.- 21) других, 25 (в 2009 р.- 24) третіх. Найбільше переможців з, хімії (11), математики (10), фізики (9), англійської мови (9), основ правознавства (8), географії (7), біології (6).
Високі знання в учнів ЗОШ № 1. Команда здобула 60 призових місць (в минулому році 37): І – 17, ІІ – 18, ІІІ – 25. Гарні результати учні показали з математики (11), російської мови (9), української мови та літератури (7), фізики (6), англійської мови (5), хімії (5).
У команд:
- ЗОШ № 3: 38 призових місця ( І – 11, ІІ – 13, ІІІ – 14);
- ЗОШ № 4: 31 ( І – 4, ІІ – 8, ІІІ – 20);
- ЗОШ № 2: 28 ( І – 6, ІІ – 10, ІІІ – 12);
- ЗОШ № 5: 22 ( І – 4, ІІ – 6, ІІІ – 12).
В період з 23.11.2010 по 17.12.2010 було проведено міський етап Всеукраїнських олімпіад з 16 базових дисциплін. Взяло участь 827 учнів. За результатами міських олімпіад 60 учнів зайняли І місце, 81 учень – ІІ місце, 108 учнів – ІІІ місце.
Проведено ІІ міський етап Міжнародного конкурсу української мови ім. П.Яцика та ІІ етап І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка.
Щорічно учні навчально-виховних закладів міста є учасниками понад 50-ти конкурсів, оглядів, акцій, змагань, турнірів, фестивалів усіх рівнів. Збільшується кількість учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». У 2010 році у конкурсі взяли участь 704 учні ЗНЗ. Відмінний сертифікат отримали 33 учнів, добрий - 332.
За старанність у навчанні, успішні виступи на олімпіадах, фестивалях, конкурсах, спортивних змаганнях, активну участь у громадському житті 20 учнів та вихованців навчальних закладів міста були нагородженні премією міського голови в розмірі 185 грн.
У 2010 році за високі досягнення у навчанні стипендію Президента України встановлено Івашину Віталію ( випускнику гімназії).
97% випускників 11 класів продовжили навчання у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації. У тому числі у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 65,8%.
Виконуючи основні завдання виховання учнів, використовуються різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки. На виконання освітніх програм, упродовж 2010 року, проводилось понад 100 масових заходів з різних напрямків системи виховання, зокрема, Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 65-й річниці завершення ІІ Світової війни, 66-ї річниці визволення України, Дня партизанської слави, визволення Рівненщини від німецько-фашистських загарбників, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня захисту дітей, Дня спільних дій в інтересах дітей, Дня матері, Дня Європи, Дня науки, Дня людей похилого віку та дня ветерана, 1025-річчя хрещення Київської Русі, діяльності учасників українського національного визвольного руху 1917-1920 років, Українських Січових Стрільців, діяльність воїнів Української Повстанської Армії на території рідного краю, вшануванням пам’яті жертв голодоморів в Україні, вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті; вшанування пам’яті Павла Полуботка, 90-річчя від дня народження І.Кожедуба, заходи по відзначенню 94-ї річниці наступу генерала Брусилова у І Світовій війні (наступ під назвою „Брусиловський прорив” розпочинався в районі сучасного міста Кузнецовськ). Проведено міський конкурс пошуково-дослідницьких робіт з історії рідного краю в рамках Всеукраїнської експедиції „Краса і біль України”, міський етап Всеукраїнського конкурсу „Об’єднаймося ж, брати мої”. В червні-серпні здійснено екскурсійні поїздки до Острога, Берестечка, Дубна, Чарторийська, Луцька, Рівного з метою вивчення історії і культури Волинського Полісся та виховання поваги до історичного минулого нашого краю. Упродовж літніх канікул організовані екскурсійні поїздки, походи місцями бойової слави, зокрема на стоянку з’єднання Бринського поблизу Білого озера, на Бахову гору, поблизу міста Кузнецовська. Починаючи з 2009 року проводиться міський етап конкурсу „Нащадки козацької слави” („Козацький гарт”), переможцем стала команда ЗОШ №2. В ЗОШ №4 до Дня української армії організовується щорічне свято „ Нумо, козаки!”.
Упродовж звітного періоду учні залучались до активної участі у Всеукраїнських акціях: „Людяність у нелюдяний час”, „Пам’ятати. Відродити. Зберегти”, „Молодь обирає здоровий спосіб життя”, „Колосок пам’яті”, „Шляхами подвигу і слави”. Діти залучались до превентивно-профілактичних заходів, брали участь у благодійних акціях „ Турбота”, „Милосердя”, „Подаруй дитині книжку”, „Серце до серця”, „Співучасть у долі дитини”, „Доброго ранку, ветеране!”, „Заради життя... Сніду- Ні!”, у екологічних акціях.
На виконання Програми розвитку музеїв при навчальних закладах системи освіти Рівненщини, в листопаді 2010 року проведена робота по реєстрації музеїв в ЗОШ №3- народознавчого, №5 – краєзнавчого, гімназії – музею історії закладу, а матеріали роботи етнографічного музею „Українська світлиця” (ЗОШ№2) подано для присвоєння звання „зразковий музей”.
Проблема збереження здоров’я дітей залишається актуальною. Результати профілактичних медичних обстежень учнів показують негативну динаміку захворюваності. В Кузнецовській гімназії розроблена інноваційна модель „Здоров’я і успіх”, в грудні 2010 року заклад став переможцем обласного конкурсу „Кращий навчальний заклад області щодо пропаганди здорового способу життя”. Проводиться міський етап Всеукраїнського конкурсу „Молодь обирає здоров’я”, переможці - команди ЗОШ №1 та БДЮТ. Загальноміська команда виборола ІІ місце у обласному етапі конкурсу.
Проводились інформаційно-просвітницькі заходи по попередженню вживання наркотиків, алкогольних та тютюнових виробів. Проведено перегляд відеофільму за антинаркотичною освітньою програмою „НАРКОНОН” – „Правда про наркотики” або „Майбутнє дітей України, вільне від наркотиків” для учнів 7-8 класів. Проводились заходи по профілактиці ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. З 01 по 30 вересня 2010 року проведено місячника боротьби з ВІЛ/СНІДом. 1 грудня 2010 року в рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом проводено міський конкурс плакатів „СНДу – НІ!”.
Співпрацювали з навчальними закладами щодо впровадження здорового способу життя, в тому числі і профілактики поширення наркоманії, алкогольної та тютюнової залежності громадські асоціаціії „Нова надія”, „Українська народна молодь”.
В грудні 2010 року, в рамках проведення Тижня правових знань, проведено зустрічі з лікарями наркологом, інфекціоністом на тему: „Негативний вплив алкоголю, тютюну, наркотиків, а також інфекцій, які передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ та СНІД” в загальноосвітніх навчальних закладах міста”.
Особлива увага приділялась питанням превентивного виховання, створено банки даних учнів, які пропускають уроки без поважних причин, схильних до правопорушень, перебувають на обліку, проживають у кризових родинах. Регулярно проводились рейди-перевірки місць масового перебування осіб у вечірні години.
Налагоджена співпраця з КМСД та ССД міськвиконкому. Створені банки даних про дітей, які стоять на обліку КМСД та внутрішкільному обліку, перегляд яких здійснюється щомісячно. На завершення навчального року на обліку кримінальної міліції у справах дітей перебувало 6 учнів шкіл: з них – 2 учні - ЗОШ № 1, 1 учень – ЗОШ № 3; 3 учні – ЗОШ № 4. На внутрішкільному обліку перебуває 62 учні шкіл.
Важливим інструментарієм в профілактичній роботі по запобіганню поширення правопорушень є робота рад з профілактики правопорушень, до складу яких у всіх навчальних закладах залучаються представники відділу КМСД та ССД. Робота рад спланована, а засідання протоколюються. За 2009-2010 навчальний рік в усіх закладах проведено по три засідання ( в гімназії – 6), а за І семестр 2010-2011 року – 18 засідань, на яких розглядались питання профілактичної роботи по недопущенню правопорушень.
08.11.2010 управлінням освіти організовано проведення загальноміського „круглого столу” на тему: „Актуальні проблеми боротьби суспільства по запобіганню дитячій злочинності”, в якому взяли участь представники правоохоронних органів, служб і відділів міськвиконкому. Учасники взяли на себе зобов’язання по координації спільних дій по запобіганню дитячій злочинності і правопорушень.
Ведеться контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Охоплення дітей гуртковою роботою в загальноосвітніх навчальних закладах складає 36 % від загальної кількості дітей шкільного віку та 22% від загальної кількості дітей шкільного віку охоплено роботою гуртків і секцій, організованих позашкільними навчальними закладами.
Одним із напрямків роботи є організація роботи з батьками, якій приділяють достатньо уваги всі навчальні заклади. Створені батьківські комітети закладів, класів, виховних груп, систематично проводяться батьківські збори. Батьки в більшості закладів є активними учасниками навчально-виховного процесу. 16.12.2010 проведено загальноміський батьківський форум на тему: „Взаємодія сім’ї, школи, громадськості – запорука успішного розвитку дітей та учнівської молоді”. На форумі були присутні 218 батьків від навчальних закладів міста, міський голова, депутати міської ради, керівники навчальних закладів, преси. 16 представників батьківської громадськості нагороджені подякою міського голови за активну громадську позицію, участь у навчально-виховному процесі, підтримку освітніх ініціатив. Відповідну роботу управління освіти планує проводити щорічно.
Різними формами оздоровлення було охоплено 985 учнів, у тому числі: 30 - дітей-сиріт, напівсиріт; 6 - дітей-інвалідів; 6 - дітей з малозабезпечених родин; 85 – учнів- переможців предметних олімпіад ; 23 – дитини, які схильні до правопорушень.
Згідно з планом роботи управління освіти була організована і проведена робота щодо збереження життя, здоров'я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. У 2010 році сталося 75 ( у 2009 – 36 ) нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу.
Для поліпшення роботи з попередження випадків порушення правил пожежної безпеки в школах створено дружини юних пожежних.
В усіх закладах освіти оформлено куточки з наочними матеріалами щодо запобігання різних видів дитячого травматизму.
У кабінетах фізики, хімії, інформатики, шкільних майстернях оформлено стенди з правил техніки безпеки.
Питання збереження життя, здоров'я дітей розглядалися на загальношкільних батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету.
Вивчення роботи дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів із зазначених питань, аналіз інформації про підсумки роботи свідчать про те, що у закладах освіти склалася певна система роботи з охорони життя, здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму. Підвищився рівень інформаційно-аналітичного забезпечення, планування, здійснення контролю, що позитивно вплинуло на загальний стан справ з питань попередження дитячого травматизму. Більш якісного рівня досягнуто проведенням Тижнів безпеки дитини в закладах освіти міста.
Складовою частиною, яка прискорює формування передового досвіду в необхідному напрямку, сприяє розвитку творчості, є цілеспрямована робота педагогів міста та методистів над науково - методичної темою «Удосконалення професійної майстерності, результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій», які співпрацюють з Рівненським інститутом післядипломної педагогічної освіти – РОІППО, інститутом інноваційних технологій м. Києва, а також з центром психології і методики розвивального навчання м.Харкова.
Завдання методичної роботи реалізуються через проведення різноманітних форм методичної роботи, відповідно структури ( методичні об’єднання, семінари, наради, клуби, виставки, конкурси, школи молодого педагога, конференції, школи порад тощо), які дали можливість сформувати мобільно-творчі кафедри для проведення спільної роботи з обміну досвідом, процесом роботи з проблеми де стало легше управляти і відслідковувати результативність. Кожен педагог бере участь більш, ніж у двох формах методичної роботи, які відповідають рівню його професійної підготовки, досвіду практичної роботи.
Традиційними стали методичні об’єднання, які носять теоретичний характер, де опрацьовувалися навчальні програми, інстуктивно – методичні листи МОНУ, заслуховувалися та обговорювалися доповіді, аналізи рівня навчальних досягнень учнів, творчі звіти.
Скоротивши відстань від суто теоретичного питання «що роботи?» до практичного питання «як робити?» допомогли семінари – практикуми, які також проводились двічі протягом навчального року. Основними формами роботи семінарів – практикумів, були відвідування уроків та позакласних заходів, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, ігрові моделювання фрагменту типів уроку з використанням інформаційно-інноваційних технологій, аукціони педагогічних ідей, ділові ігри, огляди, екскурсії, виставки, слайд – презентації даних тем, де кожен учасник відчував не втому від надмірної роботи, а задоволення від творчої праці.
Протягом 2010 року було проведено 4 методичні заходи обласного рівня з початкового навчання, світової літератури для методистів рай(міськ) методкабінетів, керівників районних МО та для працівників установ освіти Кременчука:
- світова література «Профільне навчання як передумова життєвого та професійного самовизначення особистості»;
- початкового навчання «Підвищення ефективності уроку в початкових класах засобами використання інформаційних технологій»;
- працівників установ освіти м.Кременчука «Інноваційні підходи до формування конкурентоспроможного педагогічного працівника в умовах післядипломної педагогічної освіти»;
- регіональний педагогічний міст з педагогічними працівниками Сарненського району на базі міста та навчальних закладів.
В рамках семінарів були продемонстровані різні форми роботи з учнями, вчителями міста. Гості познайомились з інфраструктурою міста, діяльністю педагогічних колективів.
Методисти та педагоги представляють свої надбання в:
- обласних творчих групах: Яна Горегляд, Ніна Тарасюк, Світлана Талах ЗОШ №3 та Наталя Шулячинська ЗОШ №5;
- творчих лабораторіях - Світлана Чернюк ЗОШ №4 .
Досягнення педагогічних працівників показані у обласних конкурсах:
- ярмарка педагогічної творчості. Лауреатами стали вчителі християнської етики Й.Шарко (ЗОШ №3), О.Ковалець, які змістовно та логічно представили індивідуальні творчі знахідки досвіду роботи у формі посібника, продемонструвавши сутність нового, власного;
- «Учитель року-2010» - Н.Петрович (гімназія) у номінації правознавство, Людмила Соболєва (ЗОШ №1) у номінації математика, Оксана Турик (ЗОШ №5) у номінації географія - стали лауреатами обласного конкурсу, а Павло Сяський (ЗОШ №4) у номінації трудове навчання посів ІІ місце.
Основним органом методичної служби є методична рада, на якій розробляються важливі рекомендації, методичні поради,затверджуються авторські програми факультативних та гурткових занять, заслуховуються короткі звіти вчителів, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння відповідного звання.
Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів під час проходження курсів підвищення кваліфікації. За 2010рік такі курси пройшли 206 педагогічних працівників, що становить 97,6 % від загальної кількості педагогів.
Методисти та педагоги приймали участь у Всеукраїнських заходах:
- майстер-клас «Управління процесом навчання» (11-12.11.2010 м.Київ);
- педчитання з гуманної педагогіки на тему «Як любити дітей» у формі майстер-клас з різних тем «Ідеї майбутнього у справжній школі», «Керівник освіти», «Урок-простір, де працює любов»;
- учителі ЗОШ №1, гімназії та НВК №10 навчаються в м.Харкові в Центрі розвивального навчання, в Київському Монтессорі-Центрі навчаються вихователі ДНЗ №7 та НВК №10.

Протягом року успішно проходили творчі звіти педпрацівників, які підвищили кваліфікаційні категорії.
Значна увага у роботі методичної служби приділяється вивченню, узагальненню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду. . Видано у вигляді буклетів, брошур, бюлетенів, посібників досвіди роботи педагогічних працівників.
З метою більшої поінформованості жителів міста про роботу методичного кабінету готувались матеріали для преси, радіо, телебачення до урочистих та пам’ятних дат; висвітлювались різноманітні освітянські заходи.
Аналіз стану методичної роботи за підсумками цього року дає підстави вважати, що робота методичного кабінету над реалізацією методичної проблеми була вагомою, результативною.
У 2010 році було проведено 14 засідань – міської психолого-медико-педагогічної консультації з представником обласної ПМПК, на яких обстежено 146 дітей. З них: вперше – 113 дітей, повторно – 33 дітей. Дітей дошкільного віку - 105 дітей, а шкільного – 41 дитина. Дітей, що мають статус дитини-інваліда 24.
З них: 18 дітей з порушенням зору,
1 дитина слабочуюча, 4 дітей з порушенням ОРА, 62 дітей з мовленнєвими порушеннями, 28 дітей із ЗПР, 10 дітей з розумовою відсталістю, 23 дітей - з труднощами розвитку з нормою інтелекту.
Всім дітям були надані рекомендації
З метою створення сприятливих соціально-психологічних умов для розвитку і соціалізації особистості, наданні соціально-психологічної допомоги функціонує психологічна служба навчальних закладів міста.
Упродовж звітного періоду були проведені урочисті заходи з нагоди святкування ювілеїв закладів освіти, а саме: ДНЗ №7 - 25 років ( вересень), ЗОШ №3 -25 років ( вересень) , НВК №1 – 35 років ( жовтень).

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Діяльність позашкільних навчальних закладів – Будинку дитячої та юнацької творчості та дитячо-юнацької спортивної школи - у 2010 році спрямована на виконання обласної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року. 

На КФК 070401 БДЮТ виділено 792 470,00 грн. Утримання одного вихованця у БДЮТ на рік у 2010 році с

Всього коментарів: 0
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

ТОЧКА ЗОРУ

Оцініть роботу відділу поліції в місті:

Всього відповіли: 1011
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 9143

Останні новини

34400.net © 2011-2017

Кузнецовськ/Вараш - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів